มาดูกัน ภาพรวมใช้จ่าย "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เดือนพฤศจิกายน 2565 มีอะไรบ้าง

มาดูกัน ภาพรวมใช้จ่าย "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เดือนพฤศจิกายน 2565 มีอะไรบ้าง

มาดูกัน ภาพรวมการใช้จ่าย "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2565 มีอะไรบ้าง ? เช็กพร้อมกันที่นี่

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง อัปเดตภาพรวมการใช้จ่ายสวัสดิการแห่งรัฐ ของ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2565 โดยได้เบิกจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าที่ผู้มีสิทธินำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค ค่าเดินทาง และค่าก๊าซหุงต้ม จำนวนเงินรวม 4,034,904,992.14 บาทดังนี้

1.สวัสดิการพื้นฐานที่ให้เป็นวงเงินใน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"

- วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค จำนวน 3,531,410,208.25 ล้านบาท
-  วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม จำนวน 50,215,302.00 ล้านบาท
-  วงเงินค่าโดยสาร ขสมก./BTS/MRT/Airport rail link จำนวน 22,755,057.58 ล้านบาท
-  วงเงินค่าโดยสารรถบริษัทขนส่ง จำกัด (บขส.) จำนวน 7,988,400.00 ล้านบาท
-  วงเงินค่าโดยสารรถไฟ จำนวน 18,791,227.88 ล้านบาท

รวม 3,631,160,195.71 บาท

มาดูกัน ภาพรวมใช้จ่าย "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เดือนพฤศจิกายน 2565 มีอะไรบ้าง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

2.สวัสดิการที่ให้ผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ใน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" (e-Money)

- มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ระยะที่ 1-2) จำนวน 157,400 บาท
- มาตรการสนับสนุนค่าใช่จ่ายช่วงปลายปี จำนวน 191,500 บาท 
- มาตรการช่วยเหลือค่าเช่าบ้านสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย จำนวน 18,400 บาท 
- มาตรการช่วยเหลือค่าเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลฯ จำนวน 31,000 บาท
- มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า จำนวน 168,399,508.38 บาท
- มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา จำนวน 17,523,580.81 บาท 
-  มาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูลจากจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มฯ (ระยะที่ 1 - 2) จำนวน 1,007.24 บาท

 

- มาตรการเพิ่มเบี้ยคนพิการ จำนวน 32,600 บาท
- มาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่เกษตรกร จำนวน 88,000 บาท
- มาตรการบรรเทาค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ช่วงเปิดปีการศึกษา จำนวน 52,000 บาท
- มาตรการพยุงการบริโภคของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 1,119,500 บาท
- มาตรการมอบเงินช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 82,500 บาท
- มาตรการช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตรแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 20,100 บาท
- การเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคที่จำเป็น จำนวน 325,100 บาท
- มาตรการเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2563 จำนวน 215,702,600 บาท

รวม 403,744,796.43 บาท

มาดูกัน ภาพรวมใช้จ่าย "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เดือนพฤศจิกายน 2565 มีอะไรบ้าง

นอกจากนี้ นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลาง ได้เบิกจ่ายและโอนเงินให้แก่หน่วยงานและร้านค้าที่รับชำระค่าสินค้าและบริการผ่าน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ประจำเดือนธันวาคม 2565 ดังนี้

ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)
- วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน
- ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (25 ต.ค. – ธ.ค. 65)
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย
   * ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
   * ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน
   * ค่าโดยสารรถ ขสมก./รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

ทุกวันที่ 18 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

- เงินชดเชยค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ลงทะเบียนกับ กฟน. กฟภ. และกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)

- เงินชดเชยตามจำนวนเงินที่ชำระค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้ลงทะเบียนกับ กปน. กปภ. ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท (ที่ได้ชำระเงินแล้ว) ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

ทุกวันที่ 22 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

- เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0 2109 2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวัน เวลาราชการ

 

ที่มา : กรมบัญชีกลาง