บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 อัปเดตกรณีผ่าน ยืนยันตัวตน ใช้สิทธิ์ผ่านบัตร ปชช.

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 อัปเดตกรณีผ่าน ยืนยันตัวตน ใช้สิทธิ์ผ่านบัตร ปชช.

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบใหม่ อัปเดตระยะเวลาโครงการ การยืนยันตัวตนกรณี "ผ่าน" และการใช้สิทธิ์ผ่านบัตร ปชช. โดยขณะนี้อยู่ในช่วงพิจารณาคุณสมบัติจาก กระทรวงการคลัง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบใหม่ หลังเปิดให้ประชาชน ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระหว่างวันที่ 5 ก.ย. 2565 - 31 ต.ค. 2565 ที่ผ่านมา รวมถึงให้ผู้ที่มี "สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" ได้แก้ไขข้อมูลและตรวจสอบสถานะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของ กระทรวงการคลัง ซึ่งจะมีการประกาศผลการตรวจคุณสมบัติเพื่อเข้าร่วมโครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านเว็บไซต์ในช่วงเดือน ม.ค.2566 ต่อไป และสามารถใช้บัตรประชาชนในการรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ด้วยนั้น

สำหรับจำนวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 มีทั้งสิ้น 22,295,183 ราย เป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,660,640 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนจำนวน 12,634,543 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ย.2565 เวลา 23.00 น.) ซึ่งจำนวนข้างต้นนี้จะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการฯอีกครั้งหนึ่ง

อัปเดตระยะเวลาโครงการ

ขณะนี้อยู่ในช่วงพิจารณาคุณสมบัติจาก กระทรวงการคลัง โดยช่วงเดือน ม.ค.2566 จะประกาศผลการตรวจคุณสมบัติผ่านเว็บไซต์

กรณี ผ่าน

- รอยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ

กรณี ไม่ผ่าน 

- ไม่ได้รับสิทธิ

- อุทธรณ์

ช่องทางการยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ สามารถยืนยันตัวตนผ่านธนาคาร ดังนี้

- ธนาคารกรุงไทย

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

- ธนาคารออมสิน

จากนั้น กระทรวงการคลัง จะประกาศให้ทราบต่อไปเกี่ยวกับวัน และเวลาในการเริ่มใช้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ และจะสามารถใช้บัตรประชาชนในการรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 อัปเดตกรณีผ่าน ยืนยันตัวตน ใช้สิทธิ์ผ่านบัตร ปชช.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม กระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 094-858-9794 ช่วงวันจันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3518 3536 3542 หรือ โทร. 08-5842-7102, 08-5842-7103, 08-5842-7104, 08-5842-7105, 08-5842-7106, 08-5842-7107, 08-5842-7108 ช่วงวันจันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0-2109-2345 ช่วงวันจันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

 

ข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง