ธอส. ปล่อยสินเชื่อบ้าน เพื่อผู้ประกันตน มาตรา 33 ดอกเบี้ยต่ำ 1.99% คงที่ 5 ปี

ธอส. ปล่อยสินเชื่อบ้าน เพื่อผู้ประกันตน มาตรา 33 ดอกเบี้ยต่ำ 1.99% คงที่ 5 ปี

"ประกันสังคม" จับมือ "ธอส." ปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ประกันตน มาตรา 33 ดอกเบี้ยคงที่ 5 ปี อัตรา 1.99% โดยต้องจ่ายเงินสมทบ มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน เริ่มลงทะเบียนร่วมโครงการผ่าน แอป ธอส. ได้ตั้งแต่ 16 ธ.ค. นี้

นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน และสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน ระหว่างสำนักงานประกันสังคมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยมี นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

นายสุรชัย กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย ให้ผู้ประกันตนที่ยังไม่มีบ้าน ได้มีบ้านเป็นของตนเองไว้อยู่อาศัยในยามเกษียณ จึงให้สำนักงานประกันสังคมเร่งดำเนินโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน โดยให้ร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดโครงการดังกล่าวขึ้นมา ภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 30,000 ล้านบาท
 

ธอส. ปล่อยสินเชื่อบ้าน เพื่อผู้ประกันตน มาตรา 33 ดอกเบี้ยต่ำ 1.99% คงที่ 5 ปี

ด้าน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนนี้ จะให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถใช้สิทธิ ในการลดอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อที่อยู่อาศัย  ซึ่งผู้ประกันตน สามารถใช้สิทธิ ในการไถ่ถอนจำนองที่อยู่อาศัย หรือ รีไฟแนนซ์ จากสถาบันการเงินอื่น รวมถึงเพื่อลดอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อที่อยู่อาศัย ในบัญชีเงินกู้ ที่กู้อยู่กับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ขณะที่ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ธอส. พร้อมช่วยบรรเทาค่าใช้จ่าย ด้านการชำระเงิน งวดที่อยู่อาศัยผ่านสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ด้วยอัตราคงที่ ปีที่ 1-5 ปี เท่ากับ 1.99% ต่อปี ปีที่ 6–8 เท่ากับ MRR-2.00% (4.15%) ต่อปี และ ปีที่ 9 จนถึงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ MRR-0.50% (5.65%) ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ของ ธอส. อยู่ที่ 6.150% ต่อปี) ผ่อนชำระนานสูงสุด 40 ปี ให้กู้ไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อราย
 

โดย ผู้ประกันตน สามารถขอรหัส เข้าร่วมโครงการผ่าน Application : GHB ALL หรือ GHB ALL GEN ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 15 มกราคม 2566 เวลา 24.00 น. ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับรหัสเข้าร่วมโครงการผ่าน GHB Buddy ใน Line Application จากนั้นนำรหัสที่ได้รับมาประกอบการยื่นขอสินเชื่อได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่สนใจ สามารถติดต่อขอหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตน  แบบอิเล็กทรอนิกส์กับสำนักงานประกันสังคม ทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อประกอบการยื่นกู้ กับ ธอส. ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ถึง 19 ธันวาคม 2566 และ สามารถทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 มกราคม 2567

ธอส. ปล่อยสินเชื่อบ้าน เพื่อผู้ประกันตน มาตรา 33 ดอกเบี้ยต่ำ 1.99% คงที่ 5 ปี
พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์