สอบ TGAT/TPAT เตรียมความพร้อม "ระบบออนไลน์" ครั้งแรกในไทย

สอบ TGAT/TPAT เตรียมความพร้อม "ระบบออนไลน์" ครั้งแรกในไทย

อัปเดต การสอบ TGAT/TPAT เตรียมความพร้อม "ระบบออนไลน์" ครั้งแรกในไทย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมมือกับ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในการจัดทำระบบสอบประเมินความรู้เพื่อให้นักเรียนมัธยมปลายยื่นสมัครเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ด้วยระบบ Computer-Based Test (CBT) Thai GAT / Thai PAT (TGAT/TPAT)

“เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับสู่การเป็นสังคมดิจิทัล (Digital) ของสังคมไทย ให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น ผ่านระบบการศึกษาของประเทศ” ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าว “การสอบครั้งนี้เป็นการประเมินความรู้ GAT/PAT ของนักเรียนมัธยมปลาย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นครั้งแรกที่เป็นแบบ Computer-Based Test (CBT) Thai GAT / Thai PAT (TGAT/TPAT)”

 

ผู้สมัครสอบสามารถเลือกได้ว่าจะใช้วิธีการสอบด้วยข้อสอบแบบกระดาษ หรือข้อสอบจากคอมพิวเตอร์ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ทปอ.จัดหาให้ โดยการจัดสอบครั้งนี้มีนักเรียนให้ความสนใจกว่า 20,000 คน โดยที่นักเรียนสามารถทดลองใช้ระบบสอบได้ก่อนจะตัดสินใจเลือกวิธีการสอบ การสอบในครั้งนี้จะจัดระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยจะมีผู้เข้าร่วมสอบประมาณ 4,000 คน และหลังจากนั้นจะเป็นการเตรียมความพร้อมการขยายระบบให้รองรับปริมาณผู้เข้าสอบให้มากขึ้นในปีถัด ๆ ไป

          ระบบสอบ CBT TGAT/TPAT ที่เป็นข้อสอบจากคอมพิวเตอร์ จะทำให้ผู้สอบรับทราบผลการสอบได้ภายใน 3 วัน ซึ่งจะรวดเร็วกว่าข้อสอบแบบกระดาษ ที่จะมีกระบวนการประมวลผลและตรวจสอบที่ต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ โดยระบบสอบนี้จะรองรับให้ผู้สอบสามารถทำข้อสอบได้อย่างต่อเนื่องแม้ในกรณีที่เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ตมีปัญหา ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผ่านการทดสอบด้านประสิทธิภาพและด้านความปลอดภัยโดยการทำ Penetration Test ตามมาตรฐานสากล