สอบ TGAT/TPAT 10 ธ.ค. เช็กขั้นตอน เตรียมอะไรบ้างก่อนเข้าห้อง

สอบ TGAT/TPAT 10 ธ.ค. เช็กขั้นตอน เตรียมอะไรบ้างก่อนเข้าห้อง

รู้แล้วบอกต่อ สอบ TGAT/TPAT 10 ธ.ค. เช็กขั้นตอน เตรียมอะไรบ้างก่อนเข้าห้อง

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล แจ้งล่าสุด วันที่ 10 ธ.ค. 65 นักเรียนกว่า 2 แสนคน เริ่มสอบ TGAT ความถนัดทั่วไป ทปอ. ย้ำ อย่าลืมบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบและบัตรประชาชน

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แจ้งผู้สมัครสอบ TGAT/TPAT กว่า 2 แสนคน ที่จะเริ่มสอบในวันพรุ่งนี้ 10 ธันวาคม 2565 สอบความถนัดทั่วไป TGAT ทั้งสามส่วน อย่าลืม ดังนี้

  • บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบรายวิชาและบัตรประจำตัวประชาชน  
  • ผู้เข้าสอบต้องพิมพ์เอกสาร "บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบรายวิชา" รายวิชาละ 1 ใบ เพื่อมอบให้แก่ผู้คุมสอบตรวจสอบก่อนเข้าสอบ โดยพิมพ์ได้จากระบบ student.mytcas.com คลิก (ได้ทั้งแบบสี หรือขาวดำ) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเดินทางมายังสนามสอบได้อย่างถูกต้อง
  • ตรวจสอบที่นั่งสอบ และใช้ในการกรอกรายละเอียดเลขที่นั่งสอบ 

สำหรับ ผู้เข้าสอบ CBT สามารถเลือกแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบจากหน้าจอโทรศัพท์ เพื่อเข้าห้องสอบแทนการพิมพ์บนกระดาษได้ แต่ต้องจัดการหาที่ฝากโทรศัพท์มือถือเอง บางสนามสอบมีให้บริการรับฝาก เนื่องจากไม่อนุญาตให้นำโทรศัพท์มือถือเข้าห้องสอบ และบางสนามสอบ อาจมีบริการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ โดยอาจเก็บหรือไม่เก็บค่าบริการก็ได้

      ขอให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบเอง ที่สนามสอบก่อนวันสอบ บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือบัตรอื่นๆ ที่หน่วยงานราชการออกให้ต้องยังไม่หมดอายุ และมีภาพถ่ายปัจจุบันที่ชัดเจนตรงกับตัวผู้เข้าสอบในวันที่มาสอบ

ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบติดเชื้อ โควิด19 ซึ่งลงทะเบียนแจ้งในระบบผู้เข้าสอบที่ติดเชื้อ-โควิด19 ไม่ทันตามเวลาที่กำหนด สามารถ Walk in มาแจ้งหน้าสนามสอบ เพื่อจัดสอบห้องแยกได้ หากตรวจแล้วไม่พบเชื้อ ภายหลังการลงทะเบียนแจ้ง สามารถสอบที่ห้องสอบเดิม ตามบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบได้

สอบ TGAT/TPAT 10 ธ.ค. เช็กขั้นตอน เตรียมอะไรบ้างก่อนเข้าห้อง