เช็ก! พื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำทะเลหนุนสูง

เช็ก! พื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำทะเลหนุนสูง

ปภ. รายงานข้อมูลคาดการณ์และแจ้งเตือนภัยพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานข้อมูลคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น.

พื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

น้ำท่วมขังในระยะสั้น

ภาคใต้ จ.พัทลุง (อ.เมืองฯ) สงขลา (อ.บางกล่ำ หาดใหญ่ นาหม่อม จะนะ สะเดา) ปัตตานี (อ.เมืองฯ หนองจิก) ยะลา (อ.เมืองฯ รามัน กรงปินัง) และนราธิวาส (อ.เมืองฯ สุคิริน ตากใบ แว้ง สุไหงโก-ลก)

ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ ระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษ อันตรายจากกระแสไฟฟ้า โดยเฉพาะบริเวณน้ำท่วม แนวสายไฟฟ้า เสาไฟฟ้า หรือวัตถุสื่อนำกระแสไฟฟ้า รวมทั้งระวังการขับขี่พาหนะบริเวณน้ำไหลผ่านทาง

พื้นที่เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำ และพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่ง

ภาคกลาง จ.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพมหานคร 

ภาคใต้ จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี สงขลา นครศรีธรรมราช ปัตตานี นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ และระวังผลกระทบจากระดับน้ำทะเลหนุนสูง

เช็ก! พื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำทะเลหนุนสูง

เช็ก! พื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำทะเลหนุนสูง