ปภ. รายงาน "น้ำท่วม" ชุมพร ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,348 ครัวเรือน

ปภ. รายงาน "น้ำท่วม" ชุมพร ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,348 ครัวเรือน

ปภ. รายงานยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดชุมพร 37 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,348 ครัวเรือน ประสานพื้นที่เร่งระบายน้ำและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีน้ำท่วมในจังหวัดชุมพร ในพื้นที่อำเภอเมืองชุมพร และอำเภอท่าแซะ รวม 5 ตำบล 37 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,348 ครัวเรือน ทั้งนี้ ปภ. ได้ประสานจังหวัดดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเร่งระบายน้ำท่วมขัง รวมถึงสำรวจจัดทำบัญชีความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบหลักเกณฑ์ต่อไป

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานสถานการณ์จากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่าง ในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลาง และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 3-8 ธ.ค. 65 พื้นที่ประสบน้ำท่วมรวม 6 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง รวม 25 อำเภอ 110 ตำบล 691 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 31,355 ครัวเรือน ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดชุมพร  พื้นที่อำเภอเมืองชุมพร และอำเภอท่าแซะ รวม 5 ตำบล 37 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,348 ครัวเรือน 
 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยทหารในพื้นที่ อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลัง พร้อมเร่งระบายน้ำเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ประชาชน ยังสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT