ฝุ่น PM2.5 วันนี้ กทม. มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ฝุ่น PM2.5 วันนี้ กทม. มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

อัปเดต ฝุ่น PM2.5 วันนี้ กทม. มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

กทม. รายงานผล การตรวจวัดฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 8 ธ.ค. 65 ณ เวลา 07.00 น. ค่าฝุ่นละออง PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและพบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด ตรวจวัดได้ 14-36 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.)

ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 21.8 มคก./ลบ.ม.

PM2.5 ค่ามาตรฐาน เฉลี่ย 24 ชม. ไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.

วันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อัตราการระบายฝุ่นละอองไม่ดี ความเข้มของฝุ่นละออง PM2.5 ต่ำ

ฝุ่น PM2.5 วันนี้ กทม. มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ฝุ่น PM2.5 วันนี้ กทม. มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ฝุ่น PM2.5 วันนี้ กทม. มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ฝุ่น PM2.5 วันนี้ กทม. มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น