อัปเดต! ประกันรายได้ข้าว65/66 งวด 8 ธ.ก.ส. โอนเงินให้เกษตรกรวันนี้ (8 ธ.ค. 65)

อัปเดต! ประกันรายได้ข้าว65/66 งวด 8 ธ.ก.ส. โอนเงินให้เกษตรกรวันนี้ (8 ธ.ค. 65)

อัปเดต! ประกันรายได้ข้าว65/66 งวดที่ 8 ธ.ก.ส. เตรียมโอนเงินให้เกษตรกร วันนี้ (8 ธ.ค. 65) ข้าวแต่ละชนิดได้รับเงินชดเชยกี่บาท เช็กที่นี่ !

ความคืบหน้า โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 หรือ "ประกันรายได้ข้าว" ปี 4 "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รายงานความคืบหน้า อย่างต่อเนื่อง หลังกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้เคาะราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาของ งวดที่ 8 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว ระหว่างวันที่ 26 พ.ย. - 2 ธ.ค. 65 ซึ่ง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินให้เกษตรกรในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน 557.58 ล้านบาท โดยมีเกษตรกรได้รับประโยชน์จำนวน 192,775 ครัวเรือน

 

อัปเดต! ประกันรายได้ข้าว65/66 งวด 8 ธ.ก.ส. โอนเงินให้เกษตรกรวันนี้ (8 ธ.ค. 65)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

"ประกันรายได้ข้าว" 5 ชนิด 

สำหรับ การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา "ประกันรายได้ข้าว" กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 8 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 806.94 บาท ได้รับชดเชยสูงสุด ครัวเรือนละ 11,297.16 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 566.55 บาท ได้รับชดเชยสูงสุด ครัวเรือนละ 9,064.80 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 369.64 บาท ได้รับชดเชยสูงสุด ครัวเรือนละ 9,241.00 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 530.96 บาท ได้รับชดเชยสูงสุด ครัวเรือนละ 15,928.80 บาท 
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาสูงกว่าเป้าหมาย จึงไม่มีการชดเชยส่วนต่างในงวดนี้

อัปเดต! ประกันรายได้ข้าว65/66 งวด 8 ธ.ก.ส. โอนเงินให้เกษตรกรวันนี้ (8 ธ.ค. 65)

ตรวจสอบ "ประกันรายได้ข้าว" จ่ายส่วนต่าง เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com  (คลิกที่นี่) ตลอด 24 ชั่วโมง
 2. กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
 3. โดยระบบจะแจ้งรายละเอียดของบัญชี จํานวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ

อัปเดต! ประกันรายได้ข้าว65/66 งวด 8 ธ.ก.ส. โอนเงินให้เกษตรกรวันนี้ (8 ธ.ค. 65)

ตรวจสอบสถานะบนแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ดังนี้

 1. หลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com เรียบร้อยแล้ว หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน
 2. สามารเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile จาก ธนาคากรเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ซึ่งดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า 4.68 ล้านคน
 3. เช็กผลการโอนเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยหากเงินถูกโอนเข้าบัญชีแล้วสามารถรับทราบได้ทันที

อัปเดต! ประกันรายได้ข้าว65/66 งวด 8 ธ.ก.ส. โอนเงินให้เกษตรกรวันนี้ (8 ธ.ค. 65)

 

ช่องทางดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ได้บนระบบปฏิบัติการ iOS ผ่าน Appstore และระบบปฏิบัติการ Android ผ่าน Playstore