กรมการกงสุล เปิดทำพาสปอร์ตในงานกาชาด วันที่ 8-18 ธ.ค. 65 ณ สวนลุมพินี จริงหรือ?

กรมการกงสุล เปิดทำพาสปอร์ตในงานกาชาด วันที่ 8-18 ธ.ค. 65 ณ สวนลุมพินี จริงหรือ?

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบกรณีที่มีการระบุว่า กรมการกงสุลเปิดทำพาสปอร์ตในงานกาชาด วันที่ 8 – 18 ธ.ค. 65 ณ สวนลุมพินี เป็นข้อมูลจริง

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2656 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย Anti-Fake News Center Thailand ระบุว่า ตามที่มีข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กรมการกงสุลเปิดทำพาสปอร์ตในงานกาชาด วันที่ 8 – 18 ธ.ค. 65 ณ สวนลุมพินี ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง
 

ทำพาสปอร์ตในงานกาชาดประจำปี 2565 ได้ที่ซุ้มกระทรวงการต่างประเทศ ในวันที่ 8 – 18 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 – 20.00 น. ณ บริเวณประตู 3 สวนลุมพินี ถนนพระราม 4

อายุ 20 ปีขึ้น ไปใช้บัตรประชาชน และพาสปอร์ตเล่มเดิม
อายุต่ำกว่า 20 ปี บิดามารดาต้องมาด้วย
 

1. ให้บริการเฉพาะหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไปเท่านั้น (ไม่รวมเล่มทูต/ราชการ/พระภิกษุ/ฮัจญ์)
2. ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท (เล่ม 10 ปี) และ 1,000 บาท (เล่ม 5 ปี)
3. ส่งเล่มทางไปรษณีย์ (EMS) โดยมีค่าบริการ 40 บาท (ไม่เกิน 3-5 วันทำการ)
4. รับ Walk in และจำกัด 70 คิว/วัน (10 คิว/ชั่วโมง)
5. รับคิวกลุ่มแรก ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงการต่างประเทศ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.mfa.go.th หรือโทร 02 2035000

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ