แจงที่ดิน “แอ๊ด คาราบาว” รอออกโฉนด ตำรวจตั้งคณะทำงานสืบสวน ตรวจปมรุกป่า

แจงที่ดิน “แอ๊ด คาราบาว” รอออกโฉนด ตำรวจตั้งคณะทำงานสืบสวน ตรวจปมรุกป่า

เจ้าพนักงานที่ดินแจงเอกสารที่ดิน “แอ๊ด คาราบาว” รอออกโฉนดหลังได้น.ส.3ก ตั้งแต่ปี 2535 ด้านตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี ตั้งคณะทำงานสืบสวน ตรวจปมรุกป่า

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายธเนศ ชาตะวาหะ เจ้าพนักงานที่ดิน จ.สระบุรี (สาขาแก่งคอย) ณ.สำนักงานที่ดิน จ.สระบุรี สาขาแก่งคอย กล่าวถึงกรณีที่นายยืนยง โอภากุล หรือ “แอ๊ด คาราบาว” ยื่นเอกสารหลักฐาน น.ส.3 ที่ออกเมื่อปี พ.ศ.2535 เพื่อขอออกโฉนดที่ดิน ตามที่นายวีระ สมความคิด แจ้งว่า มีการผิดปกติและเป็นการบุกรุกป่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร

นายธเนศ ชาตะวาหะ ชี้แจงว่า จากการตรวจสอบสาระบบที่ดิน ว่าที่ดินแปลงนี้ปัจจุบันเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.3 ก ซึ่งออกมาจากแบบแจ้งการครอบครองหรือ ส.ค.1 สามารถนำมาออกเอกสารสิทธิในชั้นที่สูงขึ้น เช่น น.ส.3 ก.(ส.ค.1) แจ้งการครอบเมื่อปี 2498 หนังสือรับรองประโยชน์ น.ส. ก. เมื่อปี 2535

ซึ่ง “แอ๊ด คาราบาว” ได้ขอคำขอยื่นการออกโฉนดไว้ แต่ยังไม่ได้ออกโฉดที่ดินอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสำนักงานที่ดิน และส่วนราชการอื่นด้วยขณะผ่านกระบวนขั้นตอนการรังวัดมาแล้วเป็นขั้นตอนแรกๆ ของการขอออกโฉนดที่ดิน เมื่อได้รูปแผนที่จาการรังวัดแล้วจะสามารถรู้ได้ว่าที่ดินตำแหน่งอยู่ตรงไหนในระวางแผนที่จะสามารถนำข้อมูลไปสอบถามจากส่วนราชการเกี่ยวข้องเช่น ป่าไม้ สถานีพัฒนาที่ดิน เพื่อสอบถามแนวเขตป่า สอบถามสำนักงานการปฏิรูปที่ดินว่าอยู่ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินหรือไม่ เพราะแผนที่จะกำหนดแนวเขตว่าที่ดินนี้อยู่พื้นที่ของรัฐของหน่วยงานไหน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

สำหรับ เอกสาร น.ส.3 ก.ที่ยื่นมานั้น เป็น น.ส.ก.3 จำนวน 2 แปลง แปลงแรกเนื้อที่ราว 9 ไร อีก 1 แปลงประมาณ 24 ไร่เศษ รวม 2 แปลงติดกัน จำนวน 35 ไร่ (โดยประมาณ) ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้แจ้งว่ากรณีนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ คงต้องหยุดรอผลการตรวจสอบของสำนักงานป.ป.ท.ก่อน

 

พล.ต.ต.วิชิต บุญชินวุฒิกุล ผบก.ภ.จว.สระบุรีเผยว่า ขณะนี้ตำรวจได้ตั้งคณะทำงานลงไปตรวจสอบว่ามีการบุกรุกครอบครองป่าถาวรในจุดดังกล่าวหรือไม่ และตรวจสอบว่าการออกหนังสือรับรองน.ส.3ก. นั้นออกให้โดยชอบหรือไม่ โดยได้กำหนดกรอบแนวทางการสอบสวน เพื่อร่วมทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ ต่อไปในการหาข้อเท็จจริง