ดีอีเอส พบข่าวปลอมมากกว่า 5 ล้านข้อความ - ข่าวปลอมจาก Social listening ยังพุ่งสูง

ดีอีเอส พบข่าวปลอมมากกว่า 5 ล้านข้อความ - ข่าวปลอมจาก Social listening ยังพุ่งสูง

ดีอีเอส พบข่าวปลอมมากกว่า 5 ล้านข้อความ เตือน ข่าวปลอม สูบบุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้เลิกบุหรี่ได้ เกิดผลเสียสุขภาพเช่นเดียวกับสูบบุหรี่ทั่วไป ด้านข่าวปลอมจาก Social listening ยังพุ่งสูง

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) สรุปสถานการณ์ข่าวปลอมสัปดาห์ล่าสุด พบข่าวปลอมนโยบายรัฐบาล มากกว่าครึ่ง ขณะที่ข่าวปลอมเรื่องสุขภาพมากแรง ด้านข่าวปลอมโควิด-19 มี 3 เรื่อง

นางสาวนพวรรณ หัวใจมั่น โฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฝ่ายการเมือง (ดีอีเอส) กล่าวว่า สรุปผลการมอนิเตอร์ และรับแจ้งข่าวปลอมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 18-24 พฤศจิกายน 2565 โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม พบข้อความที่เข้ามาจำนวน 5,185,853 ข้อความ โดยมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ (Verify) ทั้งสิ้น 225 ข้อความ แบ่งเป็นข้อความที่มาจาก Social listening จำนวน 207 ข้อความ และข้อความที่มาจาก Line Official จำนวน 18 ข้อความ รวมเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ 100 เรื่อง ในจำนวนนี้เป็นเรื่องโควิด -19 จำนวน 3 เรื่อง

ทั้งนี้ ดีอีเอสได้แบ่งข่าวปลอมที่ได้รับความสนใจ เป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1 ข่าวปลอมเรื่องนโยบายรัฐบาล ข่าวสารทางราชการ ความสงบเรียบร้อยของสังคม ขัดศีลธรรมอันดี และความมั่นคงภายในประเทศจำนวน 64 เรื่อง

กลุ่มที่ 2 ข่าวปลอมเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ วัตถุอันตราย เครื่องสำอาง รวมถึงสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมาย จำนวน 24 เรื่อง

กลุ่มที่ 3  ข่าวปลอมเศรษฐกิจ จำนวน 7 เรื่อง

กลุ่มที่ 4 ข่าวปลอมเรื่องภัยพิบัติ จำนวน 5 เรื่อง

สำหรับข่าวปลอมทั้ง 4 กลุ่มมีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องโควิค-19 จำนวน 3 เรื่อง

นางสาวนพวรรณ กล่าวต่อว่า เมื่อพิจารณาจากข่าวปลอมที่ได้รับความสนใจลำดับต้นๆ ในสัปดาห์ล่าสุดนี้ พบว่าส่วนใหญ่เป็นข่าวปลอมด้านเศรษฐกิจ
สำหรับข่าวปลอมที่มีคนสนใจสูงสุด 10 อันดับระหว่างวันที่ 18-24 พฤศจิกายน ดังนี้

อันดับที่ 1 เรื่อง สูบบุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้เลิกบุหรี่ได้

อันดับที่ 2 เรื่อง ยาฆ่าเชื้อพยาธิ Ivermectin ใช้รักษาโควิด 19 ได้

อันดับที่ 3 เรื่อง น้ำมะนาวใช้ล้างไตได้

อันดับที่ 4 เรื่อง กระทรวงแรงงานเปิดรับสมัครงานแบบ WFH เพื่อหารายได้เสริม

อันดับที่ 5 เรื่อง ดื่มน้ำต้มหญ้าไข่เหา รักษาโรคมะเร็งทุกชนิด

ดีอีเอส พบข่าวปลอมมากกว่า 5 ล้านข้อความ - ข่าวปลอมจาก Social listening ยังพุ่งสูง
 

อันดับที่ 6 ผู้อื่นรู้ยอดเงินในธนาคารได้ หากรู้เบอร์มือถือที่ผูกพร้อมเพย์

อันดับที่ 7 เรื่อง ต้นหนอนตายหยาก รักษามะเร็งในมนุษย์ได้

อันดับที่ 8 เรื่อง พ่อแม่สามารถลงทะเบียนขอรับเงิน 1,400 บาท ในทุกเดือน ให้บุตรได้จนถึงอายุ 6 ขวบ

อันดับที่ 9 เรื่อง กินวิตามินซีพร้อมกุ้ง ทำให้ตายเฉียบพลันจากสารหนู

อันดับที่ 10 เรื่อง  ใช้น้ำมัน E85 ขัดผิวหลังคอ ทำให้คราบดำที่คอออกได้ไวขึ้น

“ดีอีเอส ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมสูบบุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้เลิกบุหรี่ได้ เนื่องจาก จากการวิจัยพบว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ ไม่ต่างจากบุหรี่ธรรมดา และ ดีอีเอส ติดตามความเคลื่อนไหวข้อความที่ปิดปรกติในทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง หากท่านได้รับการแจ้งข้อมูลที่ผิดปรกติ ผ่านโชเชียลมีเดีย เอสเอ็มเอส หรือทางโทรศัพท์ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น และขอให้ท่านตระหนักรู้เท่าทันข้อมูลที่ผิดปรกติ ตลอดจนข่าวปลอมที่ถูกแพร่กระจายอยู่บนโซเชียลมีเดีย ท่านสามารถติดตามและแจ้งเบาะแสข่าวปลอม ได้ผ่านช่องทางต่างๆ ของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ดังนี้ ไลน์ @antifakenewscenter เว็บไซต์ https://www.antifakenewscenter.com/
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/AFNCThailand และช่องทางโทรศัพท์โทรสายด่วน GCC 1111 ต่อ 87”และนางสาว นพวรรณ กล่าว