เปิดสมัครสอบชิงทุนรัฐบาล สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบแข่งขันสำหรับปี 66 จริงหรือ ?

เปิดสมัครสอบชิงทุนรัฐบาล สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบแข่งขันสำหรับปี 66 จริงหรือ ?

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบกรณีที่มีการระบุว่า เปิดสมัครสอบชิงทุนรัฐบาล สำนักงาน ก.พ.เปิดสอบแข่งขันสำหรับปี 66 เป็นข้อมูลจริง

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 65 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย Anti-Fake News Center Thailand ระบุว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง เปิดสมัครสอบชิงทุนรัฐบาล สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบแข่งขันสำหรับปี 66 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง
 

สำหรับ การเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ในปี 2566 นั้นสำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ประจำปี 2566 จำนวน 137 ทุน ประกอบด้วย
1. ทุนตามความต้องการของส่วนราชการ 43 ทุน
2. ทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 86 ทุน
3. ทุน UCAS 5 ทุน
4. ทุน กลต. 3 ทุน
 

ผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ http://scholar.ocsc.go.th
นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล
เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (ทุน UIS) ประจำปี 2566 ประกอบด้วย
1. ทุน ก.พ. 23 ทุน
2. ทุน กลต. 1 ทุน

ผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ : http://uis.ocsc.go.th

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) สำนักนายกรัฐมนตรี สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.ocsc.go.th หรือโทร. 02-547 1246

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) สำนักนายกรัฐมนตรี