ชาวนาเดินทางตรวจสอบยอดเงิน หลังรัฐบาลให้ไร่ละ 1,000 บาท

ชาวนาจังหวัดนครสวรรค์ เดินทางมาตรวจสอบยอดเงิน หลังรัฐบาลจ่ายเงินโครงการประกันรายได้ให้ไร่ละ1000 บาท เผยเป็นเรื่องดีพร้อมนำเงินไปลงทุนฤดูกาลต่อไป

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 65 ชาวนาจังหวัดนครสวรรค์เดินทางตรวจสอบรายชื่อพร้อมกับรับเงินที่ธนาคารเพื่อการเกษตรื (ธ.ก.ส.) สาขาต่างๆ หลังจากมีมติคณะรัฐมนตรีให้จ่ายเงินส่วนต่างในโครงการประกันรายได้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 65 เพื่อจ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกร และเงินช่วยเหลือเกษตรกรอีกไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ต่อครัวเรือน โดยเริ่มจ่ายเงินเข้าบัญชีธนาคารให้กับเกษตรกรโดยตรงในวันที่ 24 พ.ย.65
 

นางสมจิตร บัวเงิน เกษตรกรตำบลบึงเสนาท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ บอกว่า ตนเองนั้นทราบข่าวว่าจะมีการโอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000 บาท เข้าบัญชีในวันนี้จึงได้เดินทางนำสมุดบัญชีธนาคารมาตรวจสอบยอดในช่วงเช้าปรากฏว่ายังไม่มีเงินเข้ามาในบัญชี ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ธนาคารได้ชี้แจงว่าเงินอาจจะไม่เข้าในช่วงเช้า แต่อย่างไรก็จะมีเงินเข้าบัญชีอย่างแน่นอน แต่ตนเองก็ไม่ได้วิตกกังวนเนื่องจากทราบว่าอย่างไรก็ต้องได้เงินช่วยเหลือจำนวน 2 หมื่นบาท ซึ่งการแจกเงินดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องดีและตนเองก็จะนำเงินไปต่อยอดลงทุนสำหรับทำการเกษตรในฤดูกาลต่อไป