กรมสรรพากร รับสมัครพนักงานภาษี 35 อัตรา ไม่ต้องผ่าน ก.พ. จริงหรือ?

กรมสรรพากร รับสมัครพนักงานภาษี 35 อัตรา ไม่ต้องผ่าน ก.พ. จริงหรือ?

แชร์ว่อน "กรมสรรพากร" รับสมัครพนักงานภาษี 35 อัตรา ไม่ต้องผ่าน ก.พ. ล่าสุดกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ชี้แจงแล้วเป็นข้อมูลจริง

ตามที่มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง "กรมสรรพากร" รับสมัครพนักงานภาษี 35 อัตรา ไม่ต้องผ่าน ก.พ. ซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลจริง

 

 

กรมสรรพากร อยู่ระหว่างการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 35 อัตรา ตามประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพนักงานการภาษีของกลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2565

 

 

ซึ่งตามประกาศกรมสรรพากรดังกล่าว ไม่ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ทั้งนี้สามารถเข้าไปดูข้อมูลข่าวสารการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวได้ที่ www.rd.go.th

 

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมสรรพากร สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือเพจเฟซบุ๊ก กรมสรรพากร The Revenue Department หรือโทร 1161