ข่าวจริง! ภาคเหนือ - กลาง - อีสาน เตรียมเข้าสู่ "ฤดูแล้ง"

ข่าวจริง! ภาคเหนือ - กลาง - อีสาน เตรียมเข้าสู่ "ฤดูแล้ง"

แชร์ว่อน! ภาคเหนือ - กลาง - อีสาน เตรียมเข้าสู่ "ฤดูแล้ง" ล่าสุด สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ออกมาชี้แจงแล้วเป็นข้อมูลจริง

ตามที่มีการบอกต่อข้อมูลในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่อง ภาคเหนือ - กลาง - อีสาน เตรียมเข้าสู่ "ฤดูแล้ง" หรือ หน้าแล้ง ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น "เป็นข้อมูลจริง"

 

 

จากการเปรียบเทียบปริมาณฝน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 - 20 ตุลาคม 2565 พบว่าสูงกว่าค่าปกติถึง 21% โดยสูงกว่า ปี 64 โดยมีปริมาณ 295 มม. หรือ 17% แต่ต่ำกว่าปี 54 เพียง 10 มม. โดยฤดูฝนปีนี้พบว่าปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C.2 อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ซึ่งมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุด 3,105 ลบ.ม./วินาที และมีน้ำจากลุ่มน้ำสะแกกรัง 659 ลบ.ม./วินาที ไหลมาสมทบรวมมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยา 3,707 ลบ.ม./วินาที

 

สำหรับการสำรวจพื้นที่เสียหายจากภาพถ่ายดาวเทียมระหว่างวันที่ 1 - 20 ตุลาคม มีพื้นที่น้ำท่วมประมาณ 8.7 ล้านไร่ ซึ่งรัฐบาลได้เตรียมการเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วม โดยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งคณะทำงานสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัย ดำเนินการสำรวจประมาณราคาความเสียหาย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 

 

อย่างไรก็ตาม จากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) มีแนวโน้มปริมาณฝนลดลงและกำลังเข้าสู่ฤดูแล้ง

 

ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://www.onwr.go.th/ หรือโทร 0 2554 1800