"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" วันโอนเงินเข้าล่าสุด ถอนเป็นเงินสดได้วันไหนบ้าง

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" วันโอนเงินเข้าล่าสุด ถอนเป็นเงินสดได้วันไหนบ้าง

กรมบัญชีกลาง อัปเดต "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ซึ่งมีการปรับใหม่เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 เป็นต้นไป เช็กที่นี่ ใช้จ่ายอะไรได้บ้าง วันโอนเงินเข้าวันไหน รวมถึงถอนเป็นเงินสดได้วันไหนบ้าง

กรมบัญชีกลาง อัปเดต "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ซึ่งมีการปรับใหม่เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 เป็นต้นไป เช็กที่นี่ ใช้จ่ายอะไรได้บ้าง วันโอนเงินเข้าวันไหน รวมถึงถอนเป็นเงินสดได้วันไหนบ้าง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 สถานะไม่สมบูรณ์ รีบด่วนแก้ไขข้อมูลให้ทันเดดไลน์

- ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน อัปเดตล่าสุด โค้งสุดท้าย

- อัปเดต "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" บัตรคนจน เดือนพฤศจิกายน 2565 เงินเข้าวันไหน ?

 

สำหรับ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จะโอนเงินเข้าให้กับผู้ถือบัตรฯ คือทุกวันที่ 1 , 18 และ 22 ของเดือน โดยสามารถถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้ในวันที่มีเงินเข้าวันที่ 18 และ 22 ของเดือน 

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" จ่ายอะไรบ้าง?

ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

  • วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน 
  • ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (25 ต.ค. – ธ.ค.2565) 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

  • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน 
  • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน 
  • ค่าโดยสารรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ ขสมก. 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล) 

ทุกวันที่ 18 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้) 

เงินคืนค่าไฟฟ้า

  • ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

เงินคืนค่าน้ำประปา

  • ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

ทุกวันที่ 22 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน

  • สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ

สามารถรับข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง หรือโทร 0-2127-7000

 

\"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ\" วันโอนเงินเข้าล่าสุด ถอนเป็นเงินสดได้วันไหนบ้าง