บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 สถานะไม่สมบูรณ์ รีบด่วนแก้ไขข้อมูลให้ทันเดดไลน์

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 สถานะไม่สมบูรณ์ รีบด่วนแก้ไขข้อมูลให้ทันเดดไลน์

โครงการ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" หลังจากที่ กระทรวงการคลัง ได้ขยายเวลาวันสุดท้ายของการรับลงทะเบียนไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ขณะเดียวกันก็ได้ขยายเวลาให้ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ แก้ไขข้อมูลเช่นกัน

ความคืบหน้าโครงการ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" หลังจากที่ กระทรวงการคลัง ได้ขยายเวลาวันสุดท้ายของการรับลงทะเบียนไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ขณะเดียวกันก็ได้ขยายเวลาให้ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ แก้ไขข้อมูลเช่นกัน อย่างไรก็ตามผู้ที่ "สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" ต้องแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนวันเดดไลน์ เพื่อรักษาสิทธิ์

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- อัปเดต "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" บัตรคนจน เดือนพฤศจิกายน 2565 เงินเข้าวันไหน ?

- ลงทะเบียนลดค่าไฟ ค่าน้ำ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 7 เดือน รีบเลย ก่อนหมดเขต

- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ประกาศผลรอบที่ 6 เช็กสิทธิ์ตรวจสอบสถานะ วิธีแก้ไข

 

การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 จากข้อมูลตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 25 ตุลาคม 2565 ณ เวลา 09.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 21,997,577 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,763,514 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 12,234,063 ราย ซึ่งจำนวนผู้ลงทะเบียนข้างต้นเป็นเพียงจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเท่านั้น โดยการเป็นผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการอีกครั้งต่อไป

ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 สามารถตรวจสอบสถานะ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ได้ด้วยตนเองโดย (คลิกที่นี่)

  • เลือกปุ่ม "ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน"
  • กรอกข้อมูลผู้สมัคร ประกอบด้วย หมายเลขประจำตัวประชาชน วัน เดือน ปี เกิด
  • เลือก "ตรวจสอบข้อมูล"

กรณี "สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์"

- ผู้ลงทะเบียนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองแล้ว ผู้ลงทะเบียนกลุ่มนี้ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ในช่วงนี้ ขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง

การแก้ไขข้อมูล กรณี "สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์"

สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต โดยหากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง หรือหากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เช่น จำนวนบุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปี มีจำนวนมากกว่าข้อมูลบุตรที่ลงทะเบียนไว้ เป็นต้น ให้ติดต่อแก้ไข โดยหากเป็นผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565

ตารางการประกาศผลและติดตามสถานะ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 สถานะไม่สมบูรณ์ รีบด่วนแก้ไขข้อมูลให้ทันเดดไลน์

 

ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 โดยสามารถลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั่วประเทศ หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ (คลิก) หรือ (คลิก) ตั้งแต่เวลา 6.00 - 23.00 น. ของทุกวัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 094-858-9794 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
  • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือ โทร. 08-5842-7102 , 08-5842-7103, 08-5842-7104 ,08-5842-7105, 08-5842-7106, 08-5842-7107 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
  • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02-109-2345 (เวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.)

 

ข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง