คนละครึ่งเฟส 5 หมดเขตวันไหน คลังฯ อัปเดตวัน-เวลาสิ้นสุดโครงการ

คนละครึ่งเฟส 5 หมดเขตวันไหน คลังฯ อัปเดตวัน-เวลาสิ้นสุดโครงการ

โครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" รับเงิน 800 บาท ล่าสุด (18 ต.ค.2565) กระทรวงการคลัง อัปเดตวัน เวลา สิ้นสุดโครงการ หลังจากที่ให้ผู้ที่ได้รับสิทธิรอบเก็บตก ใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

โครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" รับเงิน 800 บาท ล่าสุด (18 ต.ค.2565) กระทรวงการคลัง อัปเดต วัน เวลา สิ้นสุดโครงการ หลังจากที่ให้ผู้ที่ได้รับสิทธิรอบเก็บตก ใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 22.59 น. หรือภายใน 14 วัน นับจากวันแรกที่เปิดให้เริ่มใช้จ่ายไปแล้วนั้น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "คนละครึ่งเฟส 5" เก็บตก เตือน รีบใช้จ่ายครั้งแรกก่อนถูกตัดสิทธิ

 

วันสุดท้ายของการใช้สิทธิครั้งแรก "คนละครึ่งเฟส 5" สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนรอบสิทธิคงเหลือ หรือรอบเก็บตกของโครงการ โดยมีประชาชนที่ลงทะเบียนรอบนี้และใช้สิทธิครั้งแรกตามระยะเวลาที่กำหนดจำนวน 622,225 คน จากจำนวนประชาชนที่ลงทะเบียน 822,188 คน

ภาพรวม โครงการคนละครึ่งเฟส 5 มีผู้ได้รับสิทธิโครงการและใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนดจำนวน 24.02 ล้านคน จากจำนวนสิทธิโครงการทั้งสิ้น 26.5 ล้านคน โดยในจำนวน 24.02 ล้านคน มีประชาชนที่ใช้สิทธิครบวงเงินโครงการ 800 บาทแล้ว จำนวน 8.75 ล้านคน (ประมาณร้อยละ 36) ของผู้ได้รับสิทธิโครงการและใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด

โครงการคนละครึ่งเฟส 5 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 24.02 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสม 34,310.23 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายจำนวน 17,461.66 ล้านบาท และเงินที่รัฐร่วมจ่ายจำนวน 16,848.57 ล้านบาท ซึ่งยอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทร้านค้า ดังนี้

  • ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 14,332.40 ล้านบาท
  • ร้านธงฟ้า 6,920.71 ล้านบาท
  • ร้าน OTOP 1,633.92 ล้านบาท
  • ร้านค้าทั่วไป 10,829.13 ล้านบาท
  • ร้านบริการ 550.82 ล้านบาท
  • กิจการขนส่ง 43.25 ล้านบาท

สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 มีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมแล้วจำนวน 9.67 แสนราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 2.28 หมื่นราย

ประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ตามระยะเวลาที่กำหนด สามารถใช้จ่ายได้อย่างต่อเนื่องต่อไปจนถึงวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 06.00 - 22.59 น. ผ่านแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง"

 

CR : กระทรวงการคลัง