เปิดแล้ว จุดผ่อนปรนช่องสายตะกู ชายแดนไทย-กัมพูชา หลังปิดเกือบ 3 ปีเพราะโควิด

เปิดแล้ว จุดผ่อนปรนช่องสายตะกู ชายแดนไทย-กัมพูชา หลังปิดเกือบ 3 ปีเพราะโควิด

เปิดแล้ว! จุดผ่อนปรนช่องสายตะกู จ.บุรีรัมย์ ชายแดนไทย-กัมพูชา หลังปิดนานเกือบ 3 ปี เหตุโควิด-19 ระบาด เบื้องต้นอนุญาตให้แค่คนในพื้นที่ผ่านเข้า-ออกก่อน

วันนี้(14 ตุลาคม 2565) เวลา 09.00 น. นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายแปน โกะซอล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมทำพิธีเปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ราชอาณาจักรไทย-ช่องจุ๊บโกกี อำเภอบันเตียอัมปึล จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา

 

 

หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 จึงทำให้มีความจำเป็นต้องระงับการเข้า-ออก และการขนส่งสินค้าบริเวณจุดผ่อนปรนการค้า ช่องสายตะกู-จุ๊บโกกี ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา ทั้งนี้มีหลายหน่วยงาน อาทิ ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง นายอำเภอ ตลอดทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้ง 2 ฝ่ายร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก เพราะจะเป็นการสร้างเศรษฐกิจชายแดนด้านจังหวัดบุรีรัมย์อีกจุดหนึ่ง

 

สำหรับการเปิดด่านในครั้งนี้ เบื้องต้นฝ่ายไทยจะอนุญาตให้เฉพาะประชาชนอำเภอบ้านกรวด กับประชาชนชาวกัมพูชา สามารถข้ามแดนเพื่อติดต่อ ซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันได้เท่านั้นเหมือนที่ผ่านมา โดยจะเปิดสัปดาห์ละ 5 วัน คือ วันพุธถึงวันอาทิตย์ของทุกสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น. และในโอกาสนี้นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบวัตถุมงคล "เหรียญหลวงปู่ผาด" ให้เป็นของที่ระลึกแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ส่วนราชการฝ่ายกัมพูชา ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

 

บรรยากาศในวันเปิดด่านวันแรกเป็นไปอย่างคึกคัก เหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าทั้งประชาชนชาวอำเภอบ้านกรวด และประชาชนฝั่งทางด้านกัมพูชาต่างดีใจ มารอแลกบัตรเพื่อที่ข้ามแดนไปจับจ่ายเลือกซื้อสินค้า ไปมาหาสู่ซึ่งกันและกัน หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการที่ได้มีการเปิดจุดผ่านแดนต่างฝ่ายต่างก็เดินเข้าออกเพื่อไปเลือกซื้อสินค้าโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค ผัก ผลไม้กันอย่างเนืองแน่น

 

 

นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันดีที่เราทั้งสองฝ่ายจะได้ร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าชายแดนระหว่างประเทศ อันจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองฝ่าย เกิดความรัก ความสามัคคี นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนอย่างสันติ จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู-จุ๊บโกกี ถือว่า เป็นช่องทางผ่านแดน เป็นประตูสู่อาเซียน

 

และเป็นความหวังของเราที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับไปสู่การเป็นจุดผ่านแดนถาวรในลำดับต่อไป เพื่อสร้างมูลค่า ทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และแสวงหาความร่วมมือด้านอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศต่อไป ส่วนในอนาคตทุกภาคส่วนได้เร่งดำเนินการให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร เนื่องจากติดขัดด้านกฎหมายบางส่วน แต่ทางด้านของฝ่ายกัมพูชาได้มีการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรแล้ว

 

ทางด้าน นายแปน โกะซอล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา กล่าวว่า ฝ่ายกัมพูชามีความพร้อมเป็นมากในการเป็นจุดผ่านแดนถาวร เพื่อที่พี่น้องประชาชนกินดีอยู่ดี ไปมาหาสู่กันได้ สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ประจำท้องที่ ท้องถิ่น ก็จะสนับสนุนส่งเสริมทุกอย่างทำงานร่วมกันกับฝ่ายไทย เพื่อให้ประชาชนกินดีอยู่ดี และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา

 

ส่วนการร่วมมือด้านความมั่นคง ทั้งการป้องกันการค้ามนุษย์ การลักลอบขนส่งแรงงานผิดกฎหมาย และการกระทำผิดด้านอื่น ๆ ทางกัมพูชาและประเทศไทยได้ลงนามความร่วมมือกับประเทศไทยก่อนหน้านี้แล้ว และพร้อมที่จะดำเนินการอย่างเข้มข้น

 

ข่าวโดย เรืองรุจ วังแจ่ม จ.บุรีรัมย์