สั่งด่วน! ช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรน้ำท่วม แจกสาร พด.6 แก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย

สั่งด่วน! ช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรน้ำท่วม แจกสาร พด.6 แก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย

รมว.เกษตรฯ สั่งทุกหน่วย เข้าช่วยเหลือเกษตรกร ประชาชนจากน้ำท่วม พร้อมเร่งสำรวจความเสียหาย ฟื้นฟู เยียวยาเกษตรกร รวมถึงพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบทั่วประเทศ แจกสาร พด.6 แก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เปิดเผยว่า ด้วยประเทศไทยเกิดฝนตกหนักกระจายทั่วทุกภาคในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้หลายพื้นที่ ประสบอุทกภัยเป็นวงกว้าง ตนเองมีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรและประชาชน จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งสำรวจความเสียหายด้านการเกษตร เร่งช่วยเหลือและเยียวยาให้ทันท่วงที 

สั่งด่วน! ช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรน้ำท่วม แจกสาร พด.6 แก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย

รวมทั้ง เตรียมความพร้อมช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรและประชาชนโดยเร็วที่สุด และสำหรับ ในบางพื้นที่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังนาน ทำให้น้ำเน่าเสีย มีกลิ่นเหม็น และยังสามารถกำจัดลูกน้ำยุงลายได้

จึงได้สั่งการให้กรมพัฒนาที่ดินจัดเตรียมผลิตภัณฑ์สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายขยะ ช่วยบำบัดน้ำเน่าเสียและขจัดกลิ่นเหม็น และให้เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินลงพื้นที่แจกจ่ายผลิตภัณฑ์พร้อมให้ความรู้ในการบำบัดน้ำเน่าเสีย และเร่งให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงพื้นที่การเกษตรหลังน้ำลด ให้สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้โดยเร็ว 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า "ผมจะทำทุกวิถีทางให้เราผ่านวิกฤติน้ำท่วมนี้ไปด้วยกัน และขอให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยร่วมเฝ้าระวัง ติดตามพยากรณ์อากาศและข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ เพื่อพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างใกล้ชิด"

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถขอรับบริการสารเร่งซุปเปอร์ พด. 6 ได้ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินในเขต 1 – 12 สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด หมอดินอาสาประจำหมู่บ้านในชุมชน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน โทร. 02 – 941 – 1565 หรือ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาที่ดิน โทร. 02 – 579 – 8515