กราดยิงศูนย์เด็กเล็กหนองบัวลำภู เตือนเสนอเนื้อหา-ภาพความรุนแรง มีความผิด

กราดยิงศูนย์เด็กเล็กหนองบัวลำภู เตือนเสนอเนื้อหา-ภาพความรุนแรง มีความผิด

กสทช. ออกประกาศด่วนที่สุดจากเหตุการณ์ "กราดยิงหนองบัวลำภู" ตรวจสอบการนำเสนอเนื้อหารายการที่เกี่ยวกับเหตุการณ์กราดยิงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เตือนเสนอเนื้อหา-ภาพความรุนแรง มีความผิด

กสทช. ออกประกาศด่วนที่สุดจากเหตุการณ์ "กราดยิงหนองบัวลำภู" ตรวจสอบการนำเสนอเนื้อหารายการที่เกี่ยวกับเหตุการณ์กราดยิงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งการเผยแพร่ภาพของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต บุพการีหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือบุคคลใกล้ชิดของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต หรือการพยายามให้รายละเอียดของบุพการีหรือบุคคลใกล้ชิดของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต รวมถึงการพยายามสัมภาษณ์บุพการีหรือผู้ปกครองของเด็กหรือบุคคลใกล้ชิดของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ซึ่งถือเป็นผู้เสียหายตามมาตรา 2 (4) ประกอบกับมาตรา 5 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยผู้เสียหายย่อมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "กราดยิงหนองบัวลำภู" แห่ประณามกว่า 4 ล้านข้อความ แชร์คำพูดนายกฯ นิวซีแลนด์

- "กราดยิงหนองบัวลำภู" รพ.อัปเดตข้อมูลตัวเลขผู้บาดเจ็บ เสียชีวิตล่าสุด

- “3องค์กรสื่อ” ออกแถลงการณ์ ห่วงการนำเสนอข่าว กราดยิงหนองบัวลำภู

 

ตามที่ปรากฏเหตุการณ์ คนร้ายก่อเหตุกราดยิงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตทั้งเด็กและผู้ใหญ่หลายราย โดยมีการเผยแพร่ภาพของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต บุพการีหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือบุคคลใกล้ชิดของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต

การพยายามให้รายละเอียดของบุพการีหรือบุคคลใกล้ชิดของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต รวมถึงการพยายามสัมภาษณ์บุพการีหรือผู้ปกครองของเด็กหรือบุคคลใกล้ชิดของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ซึ่งถือเป็นผู้เสียหายตามมาตรา 2 (4) ประกอบกับมาตรา 5 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยผู้เสียหายย่อมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ในการที่จะให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือแสดงความคิดเห็นหรือตอบคำถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือไม่ก็ได้ ซึ่งการนำเสนอเนื้อหาข่าวในลักษณะดังกล่าวรวมถึงการพยายามสัมภาษณ์ผู้เสียหายนั้น อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของผู้เสียหาย อีกทั้งอาจส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง อันอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 และมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมของสื่อ

ทั้งนี้ หากการนำเสนอข่าวดังกล่าวขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน อาจมีความผิดตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 และผู้เสียหายอาจฟ้องร้องดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญากับสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวดังกล่าวได้ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จึงขอความร่วมมือจากท่านในฐานะองค์กรวิชาชีพที่ดูแลและเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน โปรดดำเนินการตรวจสอบและกำชับเกี่ยวกับการนำเสนอเนื้อหารายการของสื่อมวลชนตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมของสื่อ ตลอดจนให้คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม โดยดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป

 

กราดยิงศูนย์เด็กเล็กหนองบัวลำภู เตือนเสนอเนื้อหา-ภาพความรุนแรง มีความผิด

 

สำนักงาน กสทช. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดหนองบัวลำภู

และขอความร่วมมือจากองค์กรวิชาชีพสื่อและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนตรวจสอบและกำชับการนำเสนอเนื้อหาของสื่อมวลชนตามมาตรฐานวิชาชีพสื่อและจริยธรรมสื่อ หลีกเลี่ยงการนำเสนอเนื้อหาที่หมิ่นเหม่ทางจริยธรรม และคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม

หากประชาชนพบการนำเสนอเนื้อหาที่อาจเข้าข่ายละเมิดจริยธรรมของสื่อมวลชน สามารถแจ้งร้องเรียนต่อ สำนักงาน กสทช. ได้ที่ กสทช. Call center 1200 (โทรฟรี)

 

กราดยิงศูนย์เด็กเล็กหนองบัวลำภู เตือนเสนอเนื้อหา-ภาพความรุนแรง มีความผิด