กทม. แจ้งสถานการณ์ระดับ "แม่น้ำเจ้าพระยา"

กทม. แจ้งสถานการณ์ระดับ "แม่น้ำเจ้าพระยา"

กทม. แจ้งสถานการณ์ระดับ "แม่น้ำเจ้าพระยา" สถานีวัดระดับน้ำ คลองบางเขนใหม่ - ปากคลองตลาด - บางนา - สถานีบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร โพสต์รายงานสถานการณ์ระดับ "แม่น้ำเจ้าพระยา" ดังนี้

  • สถานีวัดระดับน้ำ "คลองบางเขนใหม่"

ปริมาณน้ำสูงสุด เวลา 16.35 น. 2.28 ม.รทก. ระดับความสูงแนวเขื่อน 3.5 ม.รทก. ระดับน้ำต่ำกว่าแนวเขื่อน -1.22 ม.รทก. (ระดับน้ำเตือนภัย 3.3 ม.รทก.)

  • สถานีวัดระดับน้ำ "ปากคลองตลาด"

ปริมาณน้ำสูงสุด เวลา 15.00 น. 2.00 ม.รทก. ระดับความสูงแนวเขื่อน 3.0 ม.รทก. ระดับน้ำต่ำกว่าแนวเขื่อน -1.00 ม.รทก. (ระดับน้ำเตือนภัย 2.8 ม.รทก.)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

  • สถานีวัดระดับน้ำ "บางนา"

ปริมาณน้ำสูงสุด เวลา 14.30 น. 1.69 ม.รทก. ระดับความสูงแนวเขื่อน 2.8 ม.รทก. ระดับน้ำต่ำกว่าแนวเขื่อน 1.11 ม.รทก (ระดับน้ำเตือนภัย 2.6 ม.รทก.)

 

 

  • สถานีบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

น้ำไหลผ่านสูงสุด 3,126 ลบ.ม./วินาที กทม. สามารถรองรับปริมาณน้ำเหนือได้ประมาณ 2,500 - 3,000 ลบ.ม./วินาที

กทม. แจ้งสถานการณ์ระดับ "แม่น้ำเจ้าพระยา"

ติดตามข้อมูลตรวจวัดระดับน้ำ ได้ที่ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานค

ศูนย์สนับสนุนข้อมูลการแจ้งเตือน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ

หมายเหตุ : ม. คือ เมตร / รทก. คือ ระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นการอ้างถึงความสูงของพื้นที่ต่าง ๆ โดยใช้ระดับน้ำทะเลเป็นเกณฑ์