"น้ำท่วม" วัดท่องเที่ยวชื่อดังพิจิตร สิ่งของโบราณเสียหาย

"น้ำท่วม" วัดท่องเที่ยวชื่อดังพิจิตร สิ่งของโบราณเสียหาย

สถานการณ์ "น้ำท่วม" ที่จังหวัดพิจิตร น้ำจากที่สูงยังคงไหลลงที่ต่ำ และสร้างความเสียหายให้กับสถานที่ต่างรวมถึงวัดสำนักขุนเณร ระดังน้ำสูง 30 ซม. ทำให้สิ่งของมีค่า - ของโบราณเสียหาย

เมื่อวันที่ 4 ต.ค.2565 สถานการณ์ "น้ำท่วม" ที่จังหวัดพิจิตร ล่าสุดสถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะน้ำจากพายุโนรู ที่ยังคงไหลจากที่สูงลงที่ต่ำ ซึ่งก็สร้างความเดือดร้อนและเสียหายให้กับ สถานที่น้ำไหลผ่านเป็นอย่างมากโดยล่าสุดมวลน้ำก็เข้าท่วม ที่วัดสำนักขุนเณร ในตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นวัดของพระเกจิดัง หลวงพ่อเขียน ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศ โดยพระสงฆ์ต้องเดินลุยน้ำไปรับกิจนิมนต์

"น้ำท่วม" วัดท่องเที่ยวชื่อดังพิจิตร สิ่งของโบราณเสียหาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 

ในปัจจุบันวัดแห่งนี้มีการปรับปรุงวัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมมะ มีการรวบรวม อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในยุคโบราณไว้ให้ประชาชนได้เที่ยวชม โดยน้ำก็ล้นจากคลองบุษบงที่ไหลผ่านบริเวณวัดและหลากเข้าท่วมภายในวัด แม้ระดับน้ำจะสูงเพียง 30 เซนติเมตร และก็สร้างความเสียหายให้กับ พื้นที่รวมถึงสิงของมีค่าบางส่วน ที่ทางวัดรวบรวมไว้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือทางการเกษตรที่ทำจากไม้ และใช้ในยุคโบราณ

 

"น้ำท่วม" วัดท่องเที่ยวชื่อดังพิจิตร สิ่งของโบราณเสียหาย

ในขณะนี้ระดับน้ำเริ่มทรงตัวและเริ่มลดลงเล็กน้อย แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังเนื่องจากยังมีฝนตกในพื้นที่ด้านบน และมวลน้ำเหล่านี้จะไหลลงสู่แม่น้ำน่าน ซึ่งเป็นพื้นที่ด้านล่างและไปรวมกับแม่น้ำเจ้าพระยา ที่จังหวัดนครสวรรค์ต่อไป

"น้ำท่วม" วัดท่องเที่ยวชื่อดังพิจิตร สิ่งของโบราณเสียหาย