จับตา! น้ำแม่น้ำชี-มูล เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมเร่งระบายน้ำต่อเนื่อง

จับตา! น้ำแม่น้ำชี-มูล เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมเร่งระบายน้ำต่อเนื่อง

กรมชลประทาน จับตาระดับน้ำแม่น้ำชี-มูล สั่งโครงการชลประทานในพื้นที่เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมเดินหน้าเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 65 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบริเวณต้นแม่น้ำชี จนทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำชีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ชุมชนหลายจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำชี-มูล อาทิ ที่จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่น้ำท่วม 4 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.กันทรวิชัย อ.โกสุมพิสัย และอ.วาปีปทุม กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานมหาสารคาม ได้ทำการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 15 เครื่อง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 12 เครื่อง ที่บริเวณเขื่อนมหาสารคาม และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 5 เครื่อง ที่บริเวณ ต.ท่าตูม อ.เมือง เพื่อเร่งผลักดันน้ำในแม่น้ำชี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย เร่งเดินเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าทั้ง 3 สถานี ที่บริเวณประตูระบายน้ำ D.8 (ห้วยพระคือ) ประตูระบายน้ำห้วยน้ำเค็ม และประตูระบายน้ำห้วยเชียงส่ง รวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 6 เครื่อง ที่บริเวณประตูระบายน้ำห้วยใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ดำเนินการสูบน้ำบริเวณประตูระบายน้ำกุดเชียงสา และประตูระบายน้ำกุดเชียงบัง เพื่อเร่งการระบายน้ำ พร้อมทั้งจัดจราจรน้ำในพื้นที่
 

ที่จังหวัดยโสธร เกิดน้ำท่วมขังจากอิทธิพลร่องมรสุมกำลังแรง พาดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงวันที่ 19-21 ส.ค.65 ส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ เป็นเหตุให้ระดับน้ำในแม่น้ำชี ลำน้ำยัง ลำน้ำลำเซบาย และลำน้ำสาขา เพิ่มระดับขึ้นอย่างต่อเนื่อง เข้าท่วมพื้นที่บริเวณแม่น้ำชี-ลำน้ำยัง และบริเวณพื้นที่ลำเซบาย-ลำห้วยโพง รวมทั้งสิ้น 8 อำเภอ กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานยโสธร ได้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง ที่บริเวณบุ่งน้อย-บุ่งใหญ่ เขตเทศบาลเมืองยโสธร รวมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมืออื่นๆ อาทิ เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ รถบรรทุก พร้อมให้ความช่วยเหลือได้ทันที

ที่จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่น้ำท่วม 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองยาง อ.จักราช และ อ.พิมาย กรมชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำที่ บริเวณเขื่อนพิมายจำนวน 20 เครื่อง และที่บริเวณสะพานขามใต้จำนวน 8 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ทำการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำที่บริเวณประตูระบายน้ำข่อยงาม 3 เครื่อง ที่บริเวณประตูระบายน้ำจอหอ 3 เครื่อง และบริเวณมิตรภาพซอย 4 อีกจำนวน 2 เครื่อง
 

ส่วนที่จังหวัดศรีสะเกษ เกิดฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำของลุ่มน้ำห้วยทับทัน ส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับปริมาณน้ำที่ไหลรวมบริเวณเขื่อนราษีไศลมีจำนวนมาก รวมทั้งบริเวณต้นน้ำของลุ่มน้ำมูลมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำมูลเอ่อล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำเป็นบริเวณกว้าง ส่งผลให้มีพื้นที่น้ำท่วมรวมทั้งสิ้น 13 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.ยางชุมน้อย อ.กันทรารมย์ อ.ขุขันธ์ อ.ปรางค์กู่ อ.อุทุมพรพิสัย อ.ห้วยทับทัน อ.ภูสิงห์ อ.วังหิน อ.บึงบูรพ์ อ.ขุนหาญ กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ได้ทำการยกบานระบายน้ำของเขื่อนราษีไศลทั้ง 7 บาน ให้พ้นน้ำทั้งหมด และระบายน้ำผ่านฝายสันกว้าง ที่บริเวณใต้สะพานทางเข้าเขื่อนราษีไศลอีก 3 แห่ง เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งลำน้ำมูลทั้ง 2 ฝั่งลำน้ำ  

ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันยังคงมีฝนตกกระจายตัวทั่วประเทศ ซึ่งส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักบางแห่งยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น กรมชลประทาน ได้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมเร่งเดินเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด ตามข้อสั่งการของ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์