"เกาหลี" เตรียมเปิดรับ "แรงงานไทย" ไม่จำกัดวุฒิ รายได้ 52,900 บาท จริงหรือ ?

"เกาหลี" เตรียมเปิดรับ "แรงงานไทย" ไม่จำกัดวุฒิ รายได้ 52,900 บาท จริงหรือ ?

เตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อข่าวปลอม "เกาหลี" เปิดรับสมัคร "แรงงานไทย" รอบใหม่ไม่จำกัดวุฒิ รายได้มากกว่า 52,900 บาท

ตามที่มีการเผยข้อความเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง "เกาหลี" เตรียมเปิดรับแรงงานรอบใหม่ไม่จำกัดวุฒิ รายได้มากกว่า 52,900 บาท ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีการส่งต่อข้อมูลที่มีเนื้อหาระบุว่า "เกาหลี" เตรียมเปิดรับแรงงานรอบใหม่ไม่จำกัดวุฒิ รายได้มากกว่า 52,900 บาท ทางกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้ชี้แจงว่าการจัดส่ง "แรงงานไทย" ทำงานภาคเกษตรเกาหลี กระทรวงแรงงาน และเมืองท้องถิ่นของประเทศเกาหลีต้องมีการทำข้อตกลง (MOU) เรียบร้อยเสียก่อน จึงจะจัดส่งแรงงานไปทำงานได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ปรับปรุงร่าง MOU ให้แล้วเสร็จ และจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยการจัดส่งแรงงานเกษตรตามฤดูกาล จะเป็นแบบรัฐบาล (กรมการจัดหางาน) จัดส่งเท่านั้น

"เกาหลี" เตรียมเปิดรับ "แรงงานไทย" ไม่จำกัดวุฒิ รายได้ 52,900 บาท จริงหรือ ?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ขออย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถพาท่านไปทำงานเกาหลี และงานเกษตรตามฤดูกาลเป็นงานระยะสั้น 6 – 8 เดือน ผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศก็สามารถสมัครทำงานได้ เพราะนายจ้างไม่มีข้อจำกัดด้านภาษา

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศควรศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น เว็บไชต์กรมการจัดหางาน  , เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์  0 2245 6708 ในวันและเวลาราชการ

หากพบเห็นข้อความดังกล่าวโปรดอย่าหลงเชื่อ เพราะอาจมีการขอข้อมูลส่วนตัวเพื่อนำไปใช้ในทางมิชอบ ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารของกรมการจัดหางานได้ที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน 

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และติดตามข่าวสารจาก กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ หรือโทร. 02 247 9423

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่มีการจัดส่ง "แรงงานไทย" ไปทำงานใน "เกาหลี" เพราะแรงงานไทยทำงานภาคเกษตรเกาหลี กระทรวงแรงงานและเมืองท้องถิ่นของประเทศเกาหลีต้องมีการทำข้อตกลง (MOU) เรียบร้อยเสียก่อน จึงจะจัดส่งแรงงานไปทำงานได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ปรับปรุงร่าง MOU ให้แล้วเสร็จ และจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป