"ก.แรงงาน" เยี่ยมผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทย สถานประกอบการในญี่ปุ่น

"ก.แรงงาน" เยี่ยมผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทย สถานประกอบการในญี่ปุ่น

กระทรวงแรงงาน เยี่ยมผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทย ใน "สถานประกอบการ" ประเภทผลิตอาหารพร้อมรับประทาน อาหารแช่แข็ง ณ บริษัท Kanemi สาขามัสซึโดะ จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น

นที่ 1 ตุลาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมพบปะให้กำลังใจแรงงานไทยจำนวน 35 คน ณ บริษัท Kanemi สาขามัสซึโดะ จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น โดยมี นายอากิโยชิ โชโนเบะ ประธานบริษัท คาเนมิ และคณะผู้บริหารบริษัท Kanemi และองค์กร Aifamily Cooperative Society ซึ่งเป็นองค์กรที่รับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค ให้การต้อนรับ

 

สำหรับบริษัท Kanemi เป็นสถานประกอบการกิจการประเภทผลิตอาหารพร้อมรับประทาน  อาหารแช่แข็ง ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจการขายภายนอก ที่ผลิตและจัดส่งผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับร้านสะดวกซื้อ และรับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแบบบริการส่งถึงบ้านให้กับสหกรณ์ผู้บริโภคในแต่ละภูมิภาค โดยบริษัท Kanemi Foods Co., Ltd. เริ่มรับผู้ฝึกปฏิบัติงานต่างชาติครั้งแรกในปี 2556

 

ปัจจุบัน มีผู้ฝึกปฏิบัติงาน จำนวนทั้งสิ้น 781 คน ฝึกปฏิบัติงานในโรงงานที่เป็นสาขาย่อย 12 แห่งทั่วประเทศ โดยสาขาอำเภอมัสซึโดะ รับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค จำนวน 35 คน สำหรับแรงงานทักษะเฉพาะ บริษัท Kanemi Foods Co., Ltd. เริ่มรับแรงงานทักษะเฉพาะในปี 2563 และข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 มีแรงงานทักษะเฉพาะทั้งสิ้น 13 คน

 

"ก.แรงงาน" เยี่ยมผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทย สถานประกอบการในญี่ปุ่น

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และท่านรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งท่านกำกับดูแล กระทรวงแรงงาน ได้มีความห่วงใยแรงงานไทยรวมทั้งผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคทุกคนที่มาใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ ที่เสียสละทุ่มเททำงานเพื่อนำความรู้และรายได้ไปพัฒนาประเทศและยกระดับฐานะของครอบครัว

 

ในวันนี้ท่านจึงมอบหมายให้ผมและคณะมาตรวจเยี่ยมพบปะพูดคุยและมอบของที่ระลึกเป็นขวัญกำลังใจกับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคชาวไทยซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของนายจ้างบริษัท Kanemi Foods Co., Ltd. ซึ่งพบว่าทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้ให้โอวาทแก่ผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจด้วย

 

"ก.แรงงาน" เยี่ยมผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทย สถานประกอบการในญี่ปุ่น

"ขอขอบคุณบริษัท Kanemi Foods Co., Ltd. ที่เปิดโอกาสให้ได้มาพบปะพูดคุยและต้อนรับอย่างอบอุ่น และขอบคุณที่ให้ความสนใจรับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคชาวไทยอย่างต่อเนื่อง และให้การดูแลผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคเป็นอย่างดี รวมทั้งขอให้พิจารณาเพิ่มการรับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค/แรงงานทักษะเฉพาะชาวไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศภายหลังการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบของทั้งญี่ปุ่นและไทย"

 

"ซึ่งจากการพูดนายจ้างซึ่งมีความพึงพอใจและชื่นชมผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคชาวไทยที่มีความขยันหมั่นเพียร เชื่อฟังคำสั่ง มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีน้ำใจ เรียนรู้งานได้รวดเร็ว มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถหลากหลาย" นายสุชาติ กล่าวท้ายสุด 

 

ด้าน นายอากิโยชิ โชโนเบะ ประธานบริษัท คาเนมิ กล่าวว่า บริษัทมีความต้องการผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคชาวไทยเพิ่ม เนื่องจาก แรงงานไทย มีทักษะฝีมือดี ขยันทำงาน และเรียนรู้เร็ว ส่วนเรื่องภาษาญี่ปุ่นนั้น ผู้ฝึกปฏิบัติงานแต่ละคนก็มีความพยายามเรียนรู้ภาษา และจะมีรุ่นพี่คอยให้คำแนะนำ ขณะที่บริษัทเองจะคอยสนับสนุนความช่วยเหลือในทุกๆ ด้านเช่นกัน