ลำปาง รับผลกระทบ "พายุโนรู" น้ำท่วมแล้ว 5 อำเภอ

ลำปาง รับผลกระทบ "พายุโนรู" น้ำท่วมแล้ว 5 อำเภอ

พิษ "พายุโนรู" ส่งผลกระทบให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วม 18 ตำบล 5 อำเภอในจังหวัดลำปาง ขณะที่ ปภ.เถิน จัดส่งรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร ประสานหน่วยทหาร ร.17 พัน 2 มณฑลทหารบกที่ 32 เข้าพื้นที่ตำบลแม่วะ ทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนที่เดือดร้อน

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 65 นายจรัสพันธ์ อรุณคง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัย (น้ำท่วม) น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่จังหวัดลำปาง ว่า จากการรับรายงานมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน จำนวน 5 อำเภอ 18 ตำบล 51 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอแม่พริก 3 ตำบล 11 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ตำบลแม่พริก หมู่ที่ 1, 3, 5, 6, 10 ตำบลแม่ปุ หมู่ที่ 3, 5, 6 และตำบลพระบาทวังตวง หมู่ที่ 3, 5, 6 อำเภอเถิน 8 ตำบล 31 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ตำบลนาโป่ง หมู่ที่ 1, 3, 12 ตำบลแม่มอก หมู่ที่ 1, 3, 5, 6, 7, 9 ตำบลเวียงมอก หมู่ที่ 4, 6, 10, 11, 12 ตำบลล้อมแรด หมู่ที่ 11 ตำบลเถินบุรี หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 10, 13 ตำบลแม่ปะ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ถอด หมู่ที่ 7 และตำบลแม่วะ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว)

ส่วนสิ่งสาธารณประโยชน์ ถนนสาย 103 เถิน - ลี้ ถูกตัดขาด เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 65 กิโลเมตรที่ 13 และกิโลเมตรที่ 15 เนื่องจากดินถล่มทับปิดเส้นทาง ขณะนี้หมวดการทางแม่พริกได้นำรถแบ็คโฮเข้าเปิดเส้นทางสามารถสัญจรได้ปกติแล้ว สำหรับถนนสายแม่พริก - ห้วยขึ้นก ดินถล่มปิดทับเส้นทาง โดยกำนันและองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ได้เร่งเข้าดำเนินการเปิดเส้นทาง และถนนพหลโยธิน ระหว่าง กม.ที่ 617 - 618 น้ำท่วมทั้งขาขึ้นและขาล่อง และเริ่มลดระดับลงแล้ว รถยนต์สามารถผ่านได้ อำเภอเกาะคา 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ตำบลลำปางหลวง หมู่ที่ 6, 13 อำเภอเมืองลำปาง 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ตำบลบ้านเป้า หมู่ที่ 3 (ถนนคอนกรีตถูกน้ำเซาะตัดขาด)อำเภอห้างฉัตร 5 ตำบล 6 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ตำบลห้างฉัตร หมู่ที่ 4 ตำบลปงยางคก หมู่ที่ 67 ตำบลเวียงตาล หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สัน หมู่ที่ 6 ตำบลวอแก้ว หมู่ที่ 3
 

สำหรับการให้ความช่วยเหลือ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง สาขาเถิน ร่วมกับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นและสำรวจความเสียหาย และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง สาขาเถิน ได้จัดส่งรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร และประสานหน่วยทหาร ร.17 พัน 2 มณฑลทหารบกที่ 32 เข้าพื้นที่ตำบลแม่วะ เพื่อทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนที่เดือดร้อน โดยสถานการณ์ปัจจุบันจังหวัดลำปางยังมีฝนตกระดับปานกลางและตกหนักบางแห่ง ระดับน้ำยังคงทรงตัว