"ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ" ปิดกี่โมง เช็กเลย วันนี้ให้บริการวันสุดท้าย

"ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ" ปิดกี่โมง เช็กเลย วันนี้ให้บริการวันสุดท้าย

"ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ" ปิดกี่โมง เช็กเลย วันนี้ให้บริการวันสุดท้าย โดยประชาชนที่ต้องการ "ฉีดวัคซีนโควิด-19" สามารถ Walk in เดินทางเข้าไปรับ วัคซีนโมเดอร์นา ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

"ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ" เปิดวันนี้ 30 กันยายน 2565 เป็นวันสุดท้าย โดยประชาชนที่ต้องการ "ฉีดวัคซีนโควิด-19" สามารถเดินทางเข้าไปรับบริการได้จนถึงเวลา 15.00 น. ซึ่งวันนี้มีบริการ Walk in วัคซีนโมเดอร์นา ด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ปิดแล้ว "ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ" เดือนตุลาคม ฉีดวัคซีนได้ที่ไหน เช็กเลย

- "โมเดอร์นา" เข็ม 6 เข็ม 1-5 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิด Walk in ฟรีวันนี้

- "ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ" อัปเดต ประกาศปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19

 

โดย ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ จะให้บริการเป็นวันสุดท้าย และจากนั้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ประชาชนสามารถเข้ารับบริการการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่จุดฉีดวัคซีนต่อ สถาบันโรคผิวหนัง ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถรับบริการได้ที่สถาบันโรคผิวหนัง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยจะเปิดให้บริการในวันเสาร์ที่ 1 , 8 , 29 ตุลาคม 2565 (ยกเว้นวันเสาร์ที่ 15 และ 22 ตุลาคม 2565 งดบริการ เนื่องจากเป็นวันหยุดต่อเนื่องวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ ห้องประชุมชั้น 20 เวลาทำการ 09.00 -15.00 น.

ขณะที่วันนี้ (30 ก.ย.2565) ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ได้รับสนับสนุน "วัคซีนโมเดอร์นา" (Moderna) มาเพิ่มอีกจำนวนหนึ่ง ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทั้งคนไทย ต่างชาติ หรือต่างด้าว สามารถเดินทางเข้าไปรับวัคซีนได้ที่ทางเข้าประตู 2 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.00 น.

  • เข็มที่ 1 วัคซีนโมเดอร์นา (ไม่มีบริการนัดเข็ม 2)
  • ตั้งแต่ เข็มที่ 2 ขึ้นไป วัคซีนโมเดอร์นาโดยระยะห่างขึ้นกับเข็มก่อนหน้า (เข็มที่ 2 ห่างจากเข็มที่ 1 อย่างน้อย 28 วัน เข็มที่ 3 ห่างจากเข็มที่ 2 อย่างน้อย 90 วัน และเข็มที่ 4 ขึ้นไป ห่างจากเข็มก่อนหน้าอย่างน้อย 120 วัน)

เข้ารับบริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเตรียมปากกาส่วนตัว และพกบัตรประชาชนมาด้วย

หมายเหตุ

1. สำหรับผู้ที่จองคิวเข็มที่ 3 , 4 , 5 และ 6 วัคซีนไฟเซอร์ผ่านเครือข่ายมือถือแล้ว สามารถแจ้งความประสงค์ที่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเปลี่ยนเป็นวัคซีนโมเดอร์นาได้

2. เข็มกระตุ้น สามารถเลือกรับบริการรูปแบบฉีดเข้ากล้ามเนื้อเต็มโด๊ส / กล้ามเนื้อครึ่งโด๊ส / ชั้นผิวหนัง

3. วัคซีนที่ได้รับการสนับสนุนมีจำนวนจำกัด ทางศูนย์ฯ ของสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการวัคซีนโมเดอร์นาโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเมื่อวัคซีนหมด

 

\"ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ\" ปิดกี่โมง เช็กเลย วันนี้ให้บริการวันสุดท้าย

 

CR ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ