"โมเดอร์นา" เข็ม 6 เข็ม 1-5 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิด Walk in ฟรีวันนี้

"โมเดอร์นา" เข็ม 6 เข็ม 1-5 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิด Walk in ฟรีวันนี้

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา (Moderna) ตั้งแต่เข็มที่ 1 ไปจนถึงเข็มที่ 6 สำหรับผู้มีอายุ 18 ปีทั้งคนไทย ต่างชาติ หรือต่างด้าว

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา (Moderna) ตั้งแต่เข็มที่ 1 ไปจนถึงเข็มที่ 6 สำหรับผู้มีอายุ 18 ปีทั้งคนไทย ต่างชาติ หรือต่างด้าว โดยเปิดให้บริการเข็มต่างๆถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 สามารถตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขที่นี่
 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ" อัปเดต ประกาศปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19

- "ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ" ให้บริการถึงวันไหน? ล่าสุดยืนยันแล้ว

- สธ.เตรียมยุติบริการ “ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ”

 

- เข็มที่ 1 วัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ไม่มีบริการนัดเข็ม 2

- ตั้งแต่เข็มที่ 2 ขึ้นไป วัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) โดยระยะห่างขึ้นกับเข็มก่อนหน้า ดังนี้ 

  • เข็มที่ 2 ห่างจากเข็มที่ 1 อย่างน้อย 28 วัน
  • เข็มที่ 3 ห่างจากเข็มที่ 2 อย่างน้อย 90 วัน
  • เข็มที่ 4 ขึ้นไป ห่างจากเข็มก่อนหน้าอย่างน้อย 120 วัน

สำหรับผู้ที่จองคิวเข็มที่ 3 , 4 , 5 และ 6 วัคซีนไฟเซอร์ ผ่านเครือข่ายมือถือแล้วสามารถแจ้งความประสงค์ที่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเปลี่ยนเป็น วัคซีนโมเดอร์นา ได้

เข็มกระตุ้นสามารถเลือกรับบริการรูปแบบฉีดเข้ากล้ามเนื้อเต็มโดส กล้ามเนื้อครึ่งโดส  และชั้นผิวหนัง

วัคซีนที่ได้รับการสนับสนุนมีจำนวนจำกัด ทางศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการวัคซีนโมเดอร์นาโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเมื่อวัคซีนหมด

ให้บริการที่ศูนย์ฉีดวัคซนบางซื่อที่ประตู 2 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.00 น.

 

"โมเดอร์นา" เข็ม 6 เข็ม 1-5 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิด Walk in ฟรีวันนี้

 

CR ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ