เตือนเฝ้าระวังการระดับน้ำเปลี่ยนแปลงในแม่น้ำโขง ช่วง 28 ก.ย. - 2 ต.ค. นี้

เตือนเฝ้าระวังการระดับน้ำเปลี่ยนแปลงในแม่น้ำโขง ช่วง 28 ก.ย. - 2 ต.ค. นี้

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ประกาศ เฝ้าระวังผลกระทบจากระดับน้ำเปลี่ยนแปลงในแม่น้ำโขง ในช่วงวันที่ 28 ก.ย. - 2 ต.ค. นี้

ด้วยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำโขง พบว่า พายุไต้ฝุ่น “โนรู” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในวันที่ 28 กันยายน 2565 และจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและพายุดีเปรสชันตามลำดับ โดยจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทย ในวันที่ 29 กันยายน 2565 ทำให้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและลุ่มน้ำโขง ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงวันที่ 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565 

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้ติดตามและคาดการณ์สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง พบว่า

1. สถานีนครพนม จังหวัดนครพนม ปัจจุบันระดับน้ำ +137.85 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง ต่ำกว่าตลิ่ง 5.11 เมตร คาดการณ์ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่ 28 กันยายน - 1 ตุลาคม 2565 ประมาณ 1.50 – 2.00 เมตร แต่ยังคงต่ำกว่าระดับตลิ่ง

2. สถานีมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ปัจจุบันระดับน้ำ +130.76 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง ต่ำกว่าตลิ่ง 5.96 เมตร คาดการณ์ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่ 28 กันยายน - 1 ตุลาคม 2565 ประมาณ 1.50 – 2.00 เมตร แต่ยังคงต่ำกว่าระดับตลิ่ง

3. สถานีโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันระดับน้ำ +98.78 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง ต่ำกว่าตลิ่ง 4.75 เมตร คาดการณ์ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่ 29 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565 ประมาณ 2.00 – 2.50 เมตร แต่ยังคงต่ำกว่าระดับตลิ่ง 

เตือนเฝ้าระวังการระดับน้ำเปลี่ยนแปลงในแม่น้ำโขง ช่วง 28 ก.ย. - 2 ต.ค. นี้

ทั้งนี้ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ขอให้จังหวัดนครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี โปรดประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงและแจ้งเตือนให้ประชาชนที่สัญจรและประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขง รวมทั้งผู้ที่อาศัยในพื้นที่บริเวณดังกล่าว ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และเตรียมการเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขง