ปภ.สุโขทัย รายงาน "น้ำป่าไหลหลาก" - 3 อ่างเก็บน้ำ ปริมาณเกินความจุ

ปภ.สุโขทัย รายงาน "น้ำป่าไหลหลาก" - 3 อ่างเก็บน้ำ ปริมาณเกินความจุ

ปภ.สุโขทัย รายงานความคืบหน้าสถานการณ์ "น้ำป่าไหลหลาก" และปริมาณน้ำใน 3 อ่างเก็บน้ำเกินความจุเก็บกัก ทำให้น้ำกัดเซาะถนน และพื้นที่ทางการเกษตร การคมนาคม ถูกตัดขาด

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. ปภ.สุโขทัย รายงานความคืบหน้าสถานการณ์ "น้ำป่าไหลหลาก" และปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเกินความจุเก็บกัก ดังนี้

1. บ้านแม่สาน ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย เกิดน้ำป่าไหลหลากทำให้น้ำกัดเซาะถนน และพื้นที่ทางการเกษตร การคมนาคม ถูกตัดขาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและให้การช่วยเหลือเบื้องต้น ปัจจุบัน สถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย

2. อ่างเก็บน้ำแม่รำพัน อำเภอบ้านด่านลานหอย มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำจำนวนมาก ทำให้เกินความจุเก็บกักของอ่าง และล้นสปิลเวย์

3. อ่างเก็บน้ำแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง หากปริมาณน้ำเกินความจุเก็บกัก จะมีผลกระทบกับจังหวัดสุโขทัย (ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกัก 108.180 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 98.345% ของความจุ)

ปภ.สุโขทัย รายงาน \"น้ำป่าไหลหลาก\" - 3 อ่างเก็บน้ำ ปริมาณเกินความจุ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ทั้งนี้ จังหวัดสุโขทัย ได้แจ้งให้อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยเบื้องต้นโดยเร่งด่วน รวมทั้งแจ้งเตือนประชาชน ให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง 

ปภ.สุโขทัย รายงาน \"น้ำป่าไหลหลาก\" - 3 อ่างเก็บน้ำ ปริมาณเกินความจุ

ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ที่ราบลุ่มใกล้ทางน้ำไหล ริมสองฝั่งแม่น้ำยม ระมัดระวังอันตรายจากสัตว์มีพิษ อันตรายจากกระแสไฟฟ้า การขับขี่พาหนะบริเวณน้ำไหลผ่าน และยกของขึ้นที่สูง รวมทั้งขนย้ายสัตว์เลี้ยงไปไว้ในที่ปลอดภัย

ประชาชนที่ได้รับความร้อนจากสาธารณภัย สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนนิรภัย 1784 ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสุโขทัย โทร. 0 5561 5688 หรือ 0 5561 6237 ตลอด 24 ชั่วโมง

ปภ.สุโขทัย รายงาน \"น้ำป่าไหลหลาก\" - 3 อ่างเก็บน้ำ ปริมาณเกินความจุ