ยื่นรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า ข้าราชการ ลูกจ้างใกล้เกษียณอายุ รีบเช็กเลย

ยื่นรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า ข้าราชการ ลูกจ้างใกล้เกษียณอายุ รีบเช็กเลย

กรมบัญชีกลาง แนะนำข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะ "เกษียณอายุ" สามารถยื่นเพื่อขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าได้ ก่อนวันครบเกษียณอายุ รีบเช็กเลย

กรมบัญชีกลาง แนะนำข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะ "เกษียณอายุ" สามารถยื่นเพื่อขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าได้ ก่อนวันครบเกษียณอายุ โดยยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ เช็กที่นี่เลย

 

กลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจำ ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าได้ ก่อนวันครบ "เกษียณอายุ" ผ่านแอปฯ Digital Pension ได้ที่ Play Store และ App Store โดยระบบจะทำการให้บริการตรวจสอบและดูข้อมูลประวัติการเบิกจ่ายเงินบำนาญรายเดือน รายปี พิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายของตนเอง 

นอกจากนี้ Digital Pension จะติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานของส่วนราชการและ กรมบัญชีกลาง ได้ตลอดเวลา 

ทั้งนี้ ศึกษาการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เฟซบุ๊ก www.gcc.go.th , ยูทูบ หรือเฟซบุ๊ก กรมบัญชีกลาง

 

ยื่นรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า ข้าราชการ ลูกจ้างใกล้เกษียณอายุ รีบเช็กเลย