11 ผบช.ป้ายแดง ขึ้นผู้บัญชาการ "ไตรรงค์ ผิวพรรณ" ผงาดคุมก.ม.และคดี

11 ผบช.ป้ายแดง ขึ้นผู้บัญชาการ "ไตรรงค์ ผิวพรรณ" ผงาดคุมก.ม.และคดี

ตรวจสอบเช็ก "บิ๊ก ตร." 11 ผบช.ป้ายแดง ขึ้นตำแหน่ง "ผู้บัญชาการ" ใหม่หมาด "ไตรรงค์ ผิวพรรณ" ผงาดคุมกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ ให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน 255 ราย น่าสนใจว่า ตำแหน่ง "ผู้บัญชาการ" หรือ ผบช. ใหม่หมาด 11 ราย ดังนี้ 

1. พลตำรวจตรี กฤษฎา กาญจนอลงกรณ์ รองผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่นายตำรวจประสานงานรัฐสภา) 

2. พลตำรวจตรี โชคชัย เหลืองอ่อน รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 1 ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ สำนักงานงบประมาณและการเงิน 

3. พลตำรวจตรี ณฐพล แสวงกิจ รองผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการศึกษา 

4. พลตำรวจตรี ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ ๗) สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา (สบ ๘) สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ 

5. พลตำรวจตรี ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ สำนักงานกฎหมายและคดี 

6. พลตำรวจตรี นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 7 ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ 

7. พลตำรวจตรี ยิ่งยศ เทพจำนงค์ รองผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล 

8. พลตำรวจตรี วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 

9. พลตำรวจตรี เสนิต สำราญสำรวจกิจ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 

10. พลตำรวจตรี อนุชา รมยะนันทน์ รองผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ 

11. พลตำรวจตรี อุดร ยอมเจริญ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 1 ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่นายตำรวจประสานงานสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย)

พร้อมทั้งโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พลตำรวจโท (พล.ต.ท.)