'นนท์พร้อม' เปิดรับวอล์กอินฉีดวัคซีนสูตร Sinovac + AstraZeneca 7 ก.ย.นี้

'นนท์พร้อม' เปิดรับวอล์กอินฉีดวัคซีนสูตร Sinovac + AstraZeneca 7 ก.ย.นี้

"นนท์พร้อม" เปิดรับวอล์กอินฉีดวัคซีนสูตร Sinovac + AstraZeneca 7 ก.ย.นี้ จำนวน 4,000 คิว

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี แจ้งว่า “นนท์พร้อม” เปิดรับวอล์กอินเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด สูตรผสม “ซิโนแวค-แอสตร้าเซนเนก้า”(Sinovac + AstraZeneca) วันที่ 7 กันยาย 2564 สำหรับกลุ่มอายุ 18-59 ปี จำนวน 4,000 คน

163093402570

สามารถรับบัตรคิวที่ลานจอดรถ ชั้น 2 ประตู 2 D Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น.

ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบ "นนท์พร้อม" แต่ยังไม่ได้รับคิวฉีดวัคซีนสามารถไปขอรับวัคซีนได้เช่นกัน

ขณะที่ ผู้ป่วยยืนยันโควิด19 .นนทบุรี วันที่ 6 กันยายน 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 247 ราย สาเหตุติดเชื้อที่สำคัญ : ครอบครัว, สถานที่ทำงาน และชุมชน เพศหญิง 120 ราย เพศชาย 127 ราย ต่างชาติ 14 ราย (พม่า 5 ราย กัมพูชา 6 ราย ลาว 3 ราย)

ภูมิลำเนา

  • อำเภอเมือง 90 ราย
  • อำเภอบางบัวทอง 53 ราย
  • อำเภอปากเกร็ด 39 ราย
  • อำเภอไทรน้อย 23 ราย  
  • อำเภอบางใหญ่ 22 ราย
  • อำเภอบางกรวย 20 ราย

มีอาการ 138 ราย คิดเป็น 55.88 %

ไม่มีอาการ 109 ราย คิดเป็น 44.12 %

สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 247 ราย

- จุดตรวจ CI วายุภักษ์ อำเภอเมืองนนทบุรี 24 ราย

- สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยัน (บุคคลในครอบครัว) 8 ราย

- จุดตรวจ CI บางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี 4 ราย

- อาชีพค้าขาย (ไม่ระบุ) 6 ราย (ระบุตลาดศิริมงคล 1 ราย)

- แคมป์พักคนงาน กสทช.เรวดี 2  4 ราย 

กลุ่มที่พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย ได้แก่

- พนักงาน ขสมก สาย 66

- ขับจักรยานยนต์รับจ้าง

- พนักงาน KFC

- พนักงานเทศบาล (ไม่ระบุ)

- พระภิกษุ (ติดเตียง)

- แม่บ้าน บริษัท อิริคสัน

- แม่บ้าน โรงงาน

163093422773