ตรวจสอบสิทธิ เงินเยียวยานักเรียน 2,000 สพฐ.ย้ำจ่ายเต็มจำนวนไม่มีหักเงิน

ตรวจสอบสิทธิ เงินเยียวยานักเรียน 2,000 สพฐ.ย้ำจ่ายเต็มจำนวนไม่มีหักเงิน

ตรวจสอบสิทธิมาตรการบรรเทาค่าใช้จ่าย "เงินเยียวยานักเรียน" คนละ 2,000 บาท สพฐ. การันตีจ่ายเต็มจำนวนไม่หักเงิน 

หลังจากที่ ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ กระทรวงศึกษาธิการ เด็กระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด รวมทั้ง ปวช./ปวสรับเงินเยียวยาคนละ 2,000 บาท

โดยระดับชั้นอนุบาล-.6 และอาชีวศึกษา ซึ่งมีอยู่ราว 11 ล้านคน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 22,000 ล้านบาท

  • สถานศึกษาในสังกัด ศธ. ที่รับเงินอุดหนุนจากรัฐ รวม 9.8 ล้านคน
  • สถานศึกษานอกสังกัด ศธ. รวม 1.2 ล้านคน

ล่าสุด (6 ก.ย.64) นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า จากที่มีเสียงสะท้อนทางสื่อโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการจ่าย "เงินเยียวยานักเรียน" ตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จ่ายเงินให้แก่ผู้ปกครอง 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คนนั้น

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

นายอัมพร กล่าวว่า สำหรับการจ่ายเงินให้กับผู้ปกครอง หรือนักเรียน ในอัตรา 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน ให้จ่ายตามจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริง ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 และต้องเรียนอยู่ในโรงเรียน ณ วันที่จ่ายเงิน

การเบิกจ่ายสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี คือ

  • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผู้ปกครองหรือนักเรียน
  • จ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน โดยโรงเรียนจ่ายเงินให้เต็มจำนวนไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ

ทั้งนี้ ในส่วนที่มีผู้กล่าวว่ามีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมโอนเงิน 50 บาทด้วยนั้น ขอชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง เนื่องจาก สพฐ. ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตามหนังสือที่ ศธ 04006/ว2730 ให้สถานศึกษาในสังกัดจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียนเต็มจำนวน ไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

กรณีที่มีรายชื่อนักเรียนตกหล่น

ทำให้ไม่ได้รับเงินเยียวยา ทั้งในกรณีนักเรียนย้ายเข้ามาจากสังกัดอื่น เช่น สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นต้น รวมทั้งนักเรียนที่มีตัวตนอยู่ในโรงเรียน ณ วันที่จ่ายเงิน แต่ไม่มีข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ให้โรงเรียนรายงานข้อมูลเพื่อขอสนับสนุนเพิ่มเติม ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ สพฐ. เพื่อพิจารณาข้อมูลประกอบการจัดสรรเพิ่มเติมต่อไป 

"เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้เน้นย้ำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต กำกับ ติดตาม ให้สถานศึกษาถือปฏิบัติตามแนวทางการจ่ายเงินเยียวยาอย่างเคร่งครัด " เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

 

ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน

  • นักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ https://student.edudev.in.th คลิกที่นี่ โดยจะต้องกรอกเลขประจำตัวประชาชน และเลขประจำตัวนักเรียน
  • นักเรียนโรงเรียนเอกชน ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ https://regis-test.opec.go.th/ คลิกที่นี่ หรือแอปพลิเคชัน สช. On mobile โดยนักเรียนไทยให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน และนักเรียนต่างชาติหรือนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียน ให้ใช้รหัส G-Code จาก รรที่ศึกษาอยู่

ไทม์ไลน์การได้รับเงินเยียวยานักเรียน

เพจไทยคู่ฟ้าให้ข้อมูลว่ากระทรวงศึกษาธิการ พร้อมจ่ายภายใน 7 วัน หลังได้รับเงินจากกระทรวงการคลัง คาดว่าจะเริ่มจ่ายได้ภายในวันที่ 31 .. - ต้นเดือน .นี้ พร้อมตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครอง หากยังไม่ได้รับสิทธิ์

  • โรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ. โอนเงินเข้าบัญชีผู้ปกครอง ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
  • สถาบันอาชีวะศึกษา ผู้ปกครองรับเงินสดที่วิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
  • โรงเรียนเอกชน ผู้ปกครองรับเงินสดที่โรงเรียน หรือรับเข้าบัญชี ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
  • กศน.ผู้ปกครองรับเงินสด จาก กศน.อำเภอ หรือศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2564 เป็นต้นไป