เปิดค่าตอบแทนเซ็นทรัลพัฒนาจ่ายPMCUไม่ต่ำกว่า5,902 ล้าน!!

เปิดค่าตอบแทนเซ็นทรัลพัฒนาจ่ายPMCUไม่ต่ำกว่า5,902 ล้าน!!

ส่องค่าตอบแทนรายปี“เซ็นทรัลพัฒนา” จ่ายให้ “สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” หลังชนะประมูลโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ “Block A” สยามสแควร์ จำนวน 30 งวดรวมแล้วไม่ต่ำกว่า 5,902 ล้านบาท คาดน่าจะมากกว่า 8 ปีถึงคืนทุน

แหล่งข่าววงการอสังหาฯ กล่าวว่า หลังจาก เซ็นทรัลพัฒนา ได้เป็นผู้เช่าลงทุนพัฒนาพื้นที่บริเวณ Block A เขตพาณิชย์สยามสแควร์ ของ“สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” (PMCU)ซึ่งมีเนื้อที่โครงการทั้งหมดประมาณ 7 ไร่ 31 ตารางวา อนุญาตให้ก่อสร้างโครงการภายในกรอบพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา โดยต้องเว้นระยะร่นบนพื้นที่ถนนสยามสแควร์ซอย 7 จำนวน 6 เมตร และสยามสแควร์ซอย 1 จำนวน 9 เมตร เป็นอย่างน้อยตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และการดำเนินการ

"ในส่วนของสกาล่า จะทำเป็น พื้นที่ค้าปลีก ส่วนอาคารพาณิชย์ทั้งหมดอยู่ระหว่างการพิจารณา คาดว่า น่าจะมากกว่า 8 ปีถึงคืนทุน แต่เชื่อว่า คุ้มค่า สำหรับ เซ็นทรัลพัฒนา เนื่องจากเป็นงานถนัดและมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการเป็นมืออาชีพ "

สำหรับ ค่าตอบแทนรายปี โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ “Block A” เขตพาณิชย์สยามสแควร์ แบ่งเป็น 30 งวด โดยเริ่มชำระให้กับสำนักงานฯ นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาการออกแบบ การยื่นขออนุญาต และก่อสร้าง โดยต้องชำระภายในวันที่ 20 ในเดือนแรกในแต่ละปีการได้รับสิทธิ ทั้งนี้จำนวนเงินในแต่ละปีที่เสนอต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินที่กำหนดดังต่อไปนี้

ปีที่ 1 – 3 จํานวนเงินในแต่ละปีต้องไม่ต่ำกว่า 108,000,000 บาทต่อปี
ปีที่ 4 – 6 จํานวนเงินในแต่ละปีต้องไม่ต่ำกว่า 119,000,000 บาทต่อปี
ปีที่ 7 – 9 จํานวนเงินในแต่ละปีต้องไม่ต่ำกว่า 131,000,000 บาทต่อปี
ปีที่ 10 – 12 จํานวนเงินในแต่ละปีต้องไม่ต่ำกว่า 144,000,000 บาทต่อปี
ปีที่ 13 – 15 จํานวนเงินในแต่ละปีต้องไม่ต่ำกว่า 158,000,000 บาทต่อปี
ปีที่ 16 – 18 จํานวนเงินในแต่ละปีต้องไม่ต่ำกว่า 174,000,000 บาทต่อปี
ปีที่ 19 – 21 จํานวนเงินในแต่ละปีต้องไม่ต่ำกว่า 191,000,000 บาทต่อปี
ปีที่ 22 – 24 จํานวนเงินในแต่ละปีต้องไม่ต่ำกว่า 210,000,000 บาทต่อปี
ปีที่ 25 – 27 จํานวนเงินในแต่ละปีต้องไม่ต่ำกว่า 231,000,000 บาทต่อปี
ปีที่ 28 – 30 จํานวนเงินในแต่ละปีต้องไม่ต่ำกว่า 254,000,000 บาทต่อปี

ดังนั้น จากค่าตอบแทนตามที่กำหนดไว้ดังกล่าว หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง เท่ากับว่า “เซ็นทรัลพัฒนา” ต้องจ่ายให้กับสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ​ รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 5,902 ล้านบาท (ค่าตอบแทนการทำสัญญา (Upfront) 742 ล้านบาท + ค่าตอบแทนรายปี เป็นระยะเวลา 30 ปี 5,160 ล้านบาท)