คุมเข้ม 'แคมป์คนงาน' หวั่นระบาดซ้ำ ย้ำ 4 มาตรการคนงานต้องปฎิบัติ

คุมเข้ม 'แคมป์คนงาน' หวั่นระบาดซ้ำ ย้ำ 4 มาตรการคนงานต้องปฎิบัติ

กรมอนามัย แนะคุมเข้ม 'แคมป์คนงาน' หวั่นระบาดซ้ำ ย้ำแนวปฎิบัติ 4 มาตรการ หนุนยกระดับป้องกันสูงสุด เข้มมาตรการและตรวจคัดกรองด้วย ATK ลดการติดเชื้อและแพร่เชื้อ โรคโควิด-19

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การเฝ้าระวังสังเกตสถานการณ์ การระบาดรายวันพบว่า แคมป์ก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ขณะนี้คนงานเริ่มกลับมาปฏิบัติงาน จึงทำให้เกิดความกังวลใจของคนในพื้นที่ใกล้เคียงว่าอาจจะเสี่ยงทำให้เกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนอีกครั้ง

ดังนั้น เพื่อเป็นการยับยั้งการระบาดเป็นกลุ่มก้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ จึงขอให้เจ้าของกิจการหรือนายจ้าง มีมาตรการควบคุมการเข้า-ออกของบุคคลภายนอก การรับ-ส่งคนงาน การควบคุมดูแลความสะอาดที่พักคนงาน พื้นที่รับประทานอาหาร ห้องน้ำ อุปกรณ์สิ่งของที่ใช้ร่วมกัน การเว้นระยะห่างช่วงทำงานและขณะพัก จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ คุ้มเข้มการสวมหน้ากากตลอดเวลารวมทั้งการคัดกรองเบื้องต้น พร้อมสังเกตอาการป่วยของคนงาน

  • 4 มาตรการคุมเข้ม'แคมป์คนงาน' ลดระบาดโควิด

สำหรับคนงานก่อสร้างและคนในครอบครัว หากมีสมาชิกอยู่ในบ้านร่วมกันหลายคน ต้องปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้

1) ควรสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกันในครอบครัว และงดการนำมือมาสัมผัสใบหน้า

2) หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำ แยกใช้สิ่งของเครื่องใช้

3) หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดหรือการรวมกลุ่ม ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างกันในทุกกิจกรรม ออกนอกบ้านเมื่อจำเป็นและ ต้องสวมหน้ากากทุกครั้ง 

4) กินอาหารปรุงสุก ใช้ช้อนกลางส่วนตัวหรือแยกสำรับกัน

  • ขอความร่วมมือนายจ้าง ประเมินความเสี่ยง

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือเจ้าของกิจการหรือนายจ้างควรให้คนงานในแคมป์ต่าง ๆ ประเมินความเสี่ยง ผ่าน ไทยเซฟไทย ของกรมอนามัย และหากเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง เช่น สัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการ ผู้ที่เริ่มมีอาการสงสัยว่าติดเชื้อโควิด-19 ควรตรวจด้วยชุดตรวจโควิด-19 หรือ Antigen Test kit (ATK) เพื่อคัดกรองเบื้องต้น

รวมถึงหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกัน แยกการใช้อุปกรณ์ส่วนตัว งดการเดินทาง หมั่นล้างมือเป็นประจำ ทำความสะอาดอุปกรณ์และบริเวณที่จับร่วมกันบ่อย ๆ เช่น ตู้เย็น ลูกบิดประตูราวบันได โต๊ะอาหาร และให้งดกินอาหารร่วมกัน เพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่เชื้อโควิด-19ไปยังสมาชิกในครอบครัวภายในแคมป์ก่อสร้าง