เปิดรายงานล่าสุด 'ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์' สรุปผลข้างเคียงฉีดวัคซีน 'ซิโนฟาร์ม'

เปิดรายงานล่าสุด 'ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์' สรุปผลข้างเคียงฉีดวัคซีน 'ซิโนฟาร์ม'

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" รายงานข้อมูลล่าสุดผลข้างเคียง จากการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" กลุ่มเข็มที่ 1-2 กว่า 4.6 ล้านคน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รายงานผลข้างเคียงการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม จากผู้รับวัคซีนโควิดจำนวน4,728,048 โดส แบ่งเป็นดังนี้

ผู้รับวัคซีน เข็มที่ 1 จำนวน 3,047,177 ราย พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้

• day 0 (ขณะสังเกตอาการ) 0.78% = 23,649 ราย

• day 1 (หลังฉีดวัคซีน 1 วัน) 0.92% = 28,013 ราย

• day 7 (หลังฉีดวัคซีน 7 วัน) 0.27% = 8,250 ราย

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

1.ปวดศีรษะ 0.72%    

2.ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 0.56%

3.เหนื่อย เพลีย 0.51%

4.ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด 0.49%

5.อาการไข้ 0.48%

ผู้รับวัคซีน เข็มที่ 2 จำนวน 1,680,871 ราย พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้

• day 0 (ขณะสังเกตอาการ) 0.11% = 1,806 ราย

• day 1 (หลังฉีดวัคซีน 1 วัน) 0.35% = 5,840 ราย

• day 7 (หลังฉีดวัคซีน 7 วัน) 0.18% = 3,059 ราย

อาการไม่พึงประสงค์ ที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

1.ปวดศีรษะ 0.29%

2.ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด 0.25%

3.ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 0.24% 

4.เหนื่อย เพลีย 0.21%

5.อาการไข้ 0.20%

นอกจากนี้ "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" ได้รับรายงาน (ข้อมูล วันที่ 1 กันยายน 2564)

• ผู้เสียชีวิตสะสม 10 ราย พบว่า เสียชีวิตจากติดเชื้อโควิด 2 ราย , กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 2 ราย , หัวใจล้มเหลว 2 ราย , โรคประจำตัว 3 ราย , HIV ที่ไม่ได้รับการรักษา 1 ราย

• ผู้มีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง 10 ราย สาเหตุจาก ภาวะเส้นเลือดในสมองตีบจากโรคประจำตัว 3 ราย , ภาวะเส้นเลือดสมองแตก 3 ราย , ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 1 ราย , ภาวะแพ้วัคซีนรุนแรง 3 ราย

163071566699 163071580737