'หมอไม่ทน' จี้ส.ส.โหวตไม่ไว้วางใจ 'อนุทิน' ไร้ความสามารถพาพ้นวิกฤต

'หมอไม่ทน' จี้ส.ส.โหวตไม่ไว้วางใจ 'อนุทิน' ไร้ความสามารถพาพ้นวิกฤต

"หมอไม่ทน" จี้ส.ส.โหวตไม่ไว้วางใจ "อนุทิน" ไร้ความสามารถพาพ้นวิกฤต

แถลงการณ์หมอไม่ทน เรื่อง ขอเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาโหวตไม่ไว้วางใจนายอนุทิน ชาญวีรกูล

การระบาดของโควิด-19 ครั้งนี้ ประชาชนหลายคนนอนรอความตายที่บ้านอย่างเดียวดาย โรงพยาบาลเปิดรับผู้ป่วยเกินศักยภาพ บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อเกือบพันราย วัคซีนที่เป็นคำตอบของการควบคุมโรคระบาดกลับมีปัญหาการบริหารที่ผิดพลาดทำให้ประเทศไทยไม่ได้รับวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนส่วนมากของประเทศยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรก เราต้องใช้วัคซีนสูตรไขว้ที่ไม่มีผลการทดลองหรือรายงานความปลอดภัยอันเป็นที่ยอมรับ วัคซีน Pfizer ที่ได้รับบริจาคจากสหรัฐฯ ก็ยังเต็มไปด้วยข้อกังขาเรื่องการจัดสรร และล่าสุด แม้แต่การประมูลชุดตรวจโควิด ATK กลับเต็มไปด้วยข้อสงสัยในความโปร่งใส

จากเหตุการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมา แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่า นาย อนุทิน ชาญวีรกูล ไม่มีความสามารถ ขาดภาวะความเป็นผู้นำในการนำประเทศให้หลุดพ้นจากวิกฤต อีกทั้งยังได้แต่กล่าวโทษประชาชน ไม่เคยแสดงความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในการบริหารของตัวเองในวันที่มีผู้เสียชีวิตสะสมเกินหมื่นราย ผู้ติดเชื้อสะสมเกินหนึ่งล้านราย และล่าสุดยังออกมาพูดกลางที่ประชุมสภาว่า “สาเหตุหลัก [ของการระบาด] ยังคงเริ่มมาจากการลักลอบเข้าเมือง การไม่เคารพกฎหมาย การขาดความระมัดระวัง ย่อหย่อนมาตรการการป้องกันตนเอง”

ในฐานะแพทย์และประชาชน เราไม่ไว้วางใจที่จะมอบชีวิตของพวกเรา ให้นายอนุทิน บริหารสถานการณ์อันเกี่ยวเนื่องกับความเป็นความตายนี้อีกต่อไป

ในโอกาสอภิปรายไว้ไม่วางใจรัฐบาล 2564 ซึ่งจะมีการลงมติกันในวันที่ 4 กันยายนนี้ ทางหมอไม่ทน และประชาชนกว่า 270,000 เสียงที่ร่วมกันลงชื่อในแคมเปญเรียกร้องให้นายอนุทินลาออก ผ่านทาง Change.org/Anutin ขอเรียกร้องต่อสมาชิกรัฐสภา ถ้าหากท่านเป็นตัวแทนเสียงของพวกเราจริง และยังเห็นแก่ประชาชน ขอให้ท่านแสดงความรับผิดชอบ ทำตามเสียงของประชาชนด้วยการ ‘โหวตไม่ไว้วางใจ’ การทำงานของนายอนุทิน ชาญวีรกุลในตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข