‘ในหลวง’ พระราชทานอาหารแก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.พระนั่งเกล้า

 ‘ในหลวง’ พระราชทานอาหารแก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.พระนั่งเกล้า

“ในหลวง” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ศิวะ ภระมรทัต ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ เป็นผู้อัญเชิญอาหารเน้นสมุนไพรเพื่อสุขภาพให้กับรพ.พระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

163039763539

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละกำลังกาย และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ศิวะ ภระมรทัต ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ เป็นผู้อัญเชิญอาหารให้กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งอาหารพระราชทาน ทรงเน้นสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

163039765456

เมนูพระราชทาน ได้แก่ แกงจืดผักกาดขาวเต้าหู้ไข่ และทอดมันปลาอินทรีย์ โดยมี นายแพทย์มณเฑียร เพ็งสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมทีมผู้บริหาร ทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ยังความปลื้มปีติแก่บุคลากรทางการแพทย์ ต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

163039763568

163039763534