ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 38.7744 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0822 บาท/ยูโร)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 38.7744 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0822 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันจันทร์ (30 ส.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 38.7744 บาท/ยูโร

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันศุกร์ (27 ส.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 38.8566 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0822 บาท/ยูโร)