ข้อควรระวัง! เมื่อ'คนท้อง'ติด'โควิด'

ข้อควรระวัง! เมื่อ'คนท้อง'ติด'โควิด'

เมื่อ"คนท้อง"ติดเชื้อไวรัส"โควิด" แม้จะส่งต่อเชื้อไปยังเด็กในครรภ์ได้น้อย แต่ก็ข้อควรระวัง... โดยเฉพาะคนตั้งครรภ์ที่มีอาการรุนแรง  

การระบาดของไวรัส COVID-19 ยังมีความรุนแรงและอันตรายเหมือนเดิม ในส่วนของคนท้อง หรือคุณแม่ตั้งครรภ์จึงต้องดูแลตัวเองและเด็กในครรภ์มากกว่าคนทั่วไป หากคุณแม่มีการติดเชื้อ นอกจากจะมีอาการรุนแรงมากกว่าคนทั่วไปยังมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต 

นายแพทย์ร่มไทร เลิศเพียรพิทยกุล แพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวว่า เมื่อคนท้องมีการติดเชื้อ COVID-19 แล้วส่วนใหญ่มักจะไม่แสดงอาการ

ในกรณีที่มีอาการรุนแรงมักมีภาวะอ้วน อายุมาก มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ เป็นต้น และมีโอกาส 2-5% ที่จะส่งต่อเชื้อไปยังเด็กในครรภ์ได้ รวมถึงโอกาสเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งครรภ์เป็นพิษ เลือดแข็งตัวผิดปกติ การคลอดก่อนกำหนด จนทำให้เด็กมีน้ำหนักตัวน้อยกว่าปกติได้อีกด้วย  

เมื่อมีการติดเชื้อ COVID-19 คุณแม่ตั้งครรภ์จะมีไข้ ไอแห้ง ๆ มีอาการอ่อนเพลีย หายใจติดขัด เจ็บคอ ท้องเสีย สามารถรักษาได้ด้วยการให้สารน้ำ เพื่อแก้ไขภาวะขาดสมดุลของเกลือแร่ ให้ออกซิเจน ให้ยาต้านไวรัส คุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอาการปานกลางหรือรุนแรง ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

กรณีที่อาการรุนแรง ขึ้นอยู่กับการประเมินโดยแพทย์ ข้อจำกัดในการรักษาคุณแม่ตั้งครรภ์ที่ป่วย COVID-19 คือ การใช้ยาบางชนิดอาจมีผลต่อทารกในครรภ์,  การตรวจ X-Ray หรือ CT Scan มีผลทำให้ทารกได้รับปริมาณรังสีเพิ่มขึ้นด้วย

แม้ลูกมีโอกาสจะติดเชื้อ 2-5% และส่วนใหญ่ทารกแรกคลอดที่ติดเชื้อ จะมีอาการไม่รุนแรง แต่อาจส่งผลให้แพทย์ต้องพิจารณาให้คลอดก่อนกำหนดในบางกรณี และคุณแม่ไม่สามารถนอนคว่ำเพื่อรับออกซิเจนให้เพียงพอ จึงอาจต้องใส่เครื่องช่วยหายใจเพื่อเพิ่มระดับการให้ออกซิเจน 

              

163029829433

(ในช่วงสถานการณ์โควิดระบาดเยอะ คนท้องควรดูแลตัวเองมากกว่าปกติ ไม่ควรเดินทางโดยรถสาธารณะ)

คนท้องที่มีการติดเชื้อแล้วนั้นสามารถฝากครรภ์ได้ตามปกติ แต่ในคนท้องที่มีอายุครรภ์มากกว่า 32 สัปดาห์หรืออยู่ในกลุ่มครรภ์เสี่ยงสูง มีโรคร่วมอย่างความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไทรอยด์ หัวใจ หอบหืด ปอดเรื้อรัง  ไต ต้องดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัด ฝากครรภ์ตามที่แพทย์นัดทุกครั้ง

อย่างไรก็ตาม คนท้องควรเลี่ยงการเดินทางโดยรถสาธารณะ ถ้ามีผู้ติดตามที่ไปด้วย ต้องไม่เกิน 1 คน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ออกนอกบ้าน ล้างมือให้บ่อย พกเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ติดตัวตลอดเวลา เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 2 เมตรในทุกกิจกรรม กลับถึงบ้านล้างมือ ถอดหน้ากากทิ้งทันที เปลี่ยนเสื้อผ้า

ควรสังเกตความผิดปกติของการตั้งครรภ์ เช่น บวม ลูกดิ้นน้อยลง มีเลือดออกทางช่องคลอด เจ็บครรภ์ น้ำเดิน หากมีอาการรีบพบแพทย์ทันที ในช่วง 3 - 6 เดือนแรกของการตั้งครรภ์

ในส่วนของการให้นม เมื่อมีการคลอดเด็กทารกแล้วนั้น 

จากข้อมูลของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขระบุว่า ยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการในการแพร่เชื้อไวรัสผ่านทางน้ำนม ดังนั้นทารกสามารถกินนมแม่ได้ แต่ต้องปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด

คนท้องที่ติดเชื้อแล้ว แต่มีอาการไม่มากสามารถกอดลูก ให้นมลูกได้ โดยสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆ กรณีที่มีอาการรุนแรง ได้รับยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) และดารุนาเวียร์ (Darunavir) ไม่ควรให้นมลูก 

คุณแม่จำเป็นต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุด ฉีดวัคซีน COViD-19 เมื่ออายุครรภ์ครบ 3 เดือนหรือ 12 สัปดาห์ตามคำแนะนำของแพทย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.1719