เช็คประกาศ กทม. สั่ง ‘คลายล็อกดาวน์’ ตัดผม-เสริมความงาม-นั่งทานในร้านได้ ไม่ระบุเงื่อนไขฉีดวัคซีน เริ่ม 1 ก.ย.นี้

เช็คประกาศ กทม. สั่ง ‘คลายล็อกดาวน์’ ตัดผม-เสริมความงาม-นั่งทานในร้านได้ ไม่ระบุเงื่อนไขฉีดวัคซีน เริ่ม 1 ก.ย.นี้

"อัศวิน" ลงนามประกาศ กทม.ฉบับ 41 สั่งคลายล็อกกิจการ-กิจกรรมในกรุงเทพฯล่าสุด เช็ครายละเอียด พร้อม "คำสั่งแนบท้าย" ทั้งหมดที่นี่!

วันที่ 29 ส.ค. เวลา 17.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) ลงนามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง "สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 41)" ตามที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบปรับมาตรการตามข้อกำหนดเพื่อให้กิจการ/กิจกรรม สามารถเปิดดำเนินการได้โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ ระเบียบ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อที่มีผู้มีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

1.ปิดสถานที่ต่อ ตามประกาศเดิมที่ระบุไว้ในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 32, 34, 35 และ 38 โดยให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามความมาตรา 9 แห่งพ... การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ..2548 ฉบับที่ 28, 30 และ32

2.สามารถใช้อาคารของสถานศึกษาได้ โดยผ่านความเห็นชอบของผู้แทน ศธ. อว. ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร

3.ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มเปิดให้บริการได้ ไม่เกิน 20.00 . โดยร้านอาหารที่อยู่นอกอาคาร หรือในอาคาร แต่ไม่มีเครื่องปรับอากาศให้นั่งรับประทานได้ 75 % ส่วนร้านอาหารที่มีเครื่องปรับอากาศ ให้นั่งรับประทานได้ 50 %

4.สถานเสริมความงาม ร้านตัดผม ตกแต่งผม เปิดได้

5.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ร้านนวดแผนไทย เปิดได้ผ่านการนัดหมาย เฉพาะนวดเท้า

6.ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์ เปิดได้จนถึง 20.00 . ยกเว้นกิจกรรมบางประเภทมีเงื่อนไข ดังนี้

- คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม เปิดได้ โดยนัดหมายล่วงหน้า ส่วนร้านเสริมสวย แต่งผม ตัดผม ต้องนัดหมายล่วงหน้า และจำกัดเวลาให้บริการไม่เกินรายละ 1 ชั่วโมง

- ร้านนวด เปิดได้เฉพาะนวดเท้า

- กิจการ/กิจกรรมที่ยังไม่เปิดบริการ ได้แก่ สถาบันกวดวิชา โรงภาพยนตร์ สปา สวนสนุก สวนน้ำ ฟิตเนส ห้องออกกำลังกาย สระว่ายน้ำ การจัดเลี้ยงหรือการจัดประชุม

7.เปิดใช้สนามกีฬา และสวนสาธารณะ ประเภทกลางแจ้ง หรือสนามกีฬาในร่มที่เป็นที่โล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีระบบปรับอากาศ สามารถใช้ในการเล่น ซ้อม หรือแข่งขันกีฬาได้แบบไม่มีผู้ชม

8.สถานรับเลี้ยงเด็ก (เฉพาะสถานที่รับเลี้ยงเด็กในโรงพยาบาล และที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ)

9.สถานดูแลผู้สูงอายุ (เฉพาะที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ)

10.ร้านสะดวกซื้อ ให้เปิดได้จนถึงเวลา 20.00 .

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1-30 ..2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประกาศ วันที่ 29 ..2564

163029483914

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 41 และมาตรการแนบท้ายประกาศฯ ที่นี่

นอกจากนี้สามารถดาวน์โหลดประกาศอื่นของ กทม.ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ประกาศ กทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 32 ที่นี่

ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 34 ที่นี่

ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 35 ที่นี่

ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 38 ที่นี่

163023327123

1630233289100

163023329862

163023330881

รายละเอียดคำสั่งแนบท้าย ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง "สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 41)"

163023339978

163023340830

163023341843

163023342794

163023343745

163023346479

163023347390

163023348258

1630233506100