'ทอท.'ปรับแผนพัฒนาดอนเมืองเฟส 3 รับ 'นิวนอร์มอล'

'ทอท.'ปรับแผนพัฒนาดอนเมืองเฟส 3 รับ 'นิวนอร์มอล'

ทอท. เร่งปรับแผนพัฒนาดอนเมืองเฟส 3 รับนิวนอร์มอลหลังโควิด-19 เตรียมคลอดทีโออาร์ประมูลออกแบบรายละเอียดก่อสร้าง คาดได้ผู้ชนะ ธ.ค.นี้

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 วงเงินประมาณ 3.2 หมื่นล้านบาท โดยระบุว่า ปัจจุบันบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.อยู่ระหว่างทบทวนปรับแผนก่อสร้างโครงการดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีปกติใหม่ (New Normal) ท่าอากาศยานจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

“ทราบว่าตอนนี้ทาง ทอท.ต้องไปปรับแผนก่อสร้างใหม่ ปรับการใช้สอยงานบางส่วนภายในอาคารผู้โดยสารให้สอดรับกับมาตรการทางสาธารณสุข ต้องมีพื้นที่เว้นระยะห่างทางสังคม รวมทั้งอาจจะนำโครงการก่อสร้างหลุมจอดอากาศยานทางด้านทิศเหนือของท่าอากาศยานดอนเมืองเพิ่มเติม 12 หลุมจอดเข้ามาร่วมในโครงการนี้ด้วย เพื่อพัฒนาไปพร้อมกัน”

อย่างไรก็ดี ทอท.มีการประเมินว่าเร็วๆ นี้ จะทบทวนปรับแผนก่อสร้างดังกล่าวแล้วเสร็จ ซึ่งจะรายงานกระทรวงฯ ทั้งในส่วนของแผนที่ปรับปรุงแก้ไข และวงเงินการลงทุน หลังจากนั้นจึงจะจัดทำรายละเอียดเงื่อนไขการประกวดราคา (ทีโออาร์) เพื่อหาผู้รับจ้างออกแบบรายละเอียด (Detail Design) การก่อสร้างโครงการ โดยคาดว่าจะได้ผู้ชนะประมูลภายในเดือน ธ.ค.นี้

ขณะที่แผนดำเนินงาน จะใช้เวลาออกแบบรายละเอียดก่อสร้างประมาณ 1 ปี จากนั้นจึงจะเสนอโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง เฟส 3 ให้สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ (สศช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบต่อไป ก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนเปิดประมูลหาผู้รับจ้างในการก่อสร้าง

รายงานข่าวยังระบุด้วยว่า จากการประเมินแผนงานในขณะนี้ ต้องยอมรับว่าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง เฟส 3 จะล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ประมาณ 1 ปี ซึ่งเดิมมีแผนจะก่อสร้างประมาณต้นปี 2565 ใช้เวลาการก่อสร้าง 3 ปีแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการประมาณปี 2568 แต่ยืนยันว่าความล่าช้าที่เกิดขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการผู้โดยสาร

“แม้ว่าแผนงานของดอนเมืองเฟส 3 จะล่าช้า แต่ ทอท.ยืนยันว่าไม่กระทบการให้บริการ เพราะสถานการณ์โควิดยังรุนแรง ปริมาณผู้โดยสารใช้บริการสนามบินยังค่อนข้างน้อย และประเมินว่าใช้เวลาราว 3-4 ปี ผู้โดยสารถึงจะกลับมาฟื้นตัวเป็นปกติ"