อัพเดท 'โควิดวันนี้' 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 3,821 จับตานนทบุรี นครปฐม ฉะเชิงเทรา

อัพเดท 'โควิดวันนี้' 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 3,821 จับตานนทบุรี นครปฐม ฉะเชิงเทรา

เกาะติดเช็คอัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.ยอด 3,821 ราย จับตานนทบุรี นครปฐม ฉะเชิงเทรา

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดติดเชื้อวันนี้ เกาะติดความคืบหน้า จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 29 สิงหาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับแรก 


1 กรุงเทพมหานคร 3821 ราย
2 สมุทรปราการ 984 ราย
3 สมุทรสาคร 872 ราย
4 ชลบุรี 762 ราย
5 นนทบุรี 587 ราย
6 ราชบุรี 464 ราย
7 นครราชสีมา 452 ราย
8 นครปฐม 381 ราย
9 พระนครศรีอยุธยา 376 ราย
10 ฉะเชิงเทรา 357 ราย
อัพเดท 'โควิดวันนี้' 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 3,821 จับตานนทบุรี นครปฐม ฉะเชิงเทราทั้งนี้ 10 จังหวัดติดเชื้อโควิดสูงสุด กรุงเทพมหานครหรือ กทม. ยอดสูงอับดับที่ 1 ของประเทศ จับตานนทบุรี นครปฐม ฉะเชิงเทรา ยอดเพิ่มขึ้น163021359858


ข้อมูลผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ในประเทศตามพื้นที่
วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564

163021357511


สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก
วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 216,748,018 ราย
อาการรุนแรง 113,324 ราย
รักษาหายแล้ว 193,674,666 ราย
เสียชีวิต 4,507,840 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 39,617,417 ราย
2. อินเดีย จำนวน 32,694,188 ราย
3. บราซิล จำนวน 20,728,605 ราย
4. รัสเซีย จำนวน 6,863,541 ราย
5. ฝรั่งเศส จำนวน 6,728,858 ราย

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 30 จำนวน 1,174,091 ราย


163021881983

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย
วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 จำนวน 264 ราย
แหล่งข้อมูล : กระทรวงสาธารณสุข

163021887137


อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด
ในประเทศรายใหม่สูงสุด

แหล่งข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 ณ เวลา 01:00 น.


ศปก.ศบค. สรุปสถานการณ์โควิด 19

• ทั่วโลก พบผู้ติดเชื้อแนวโน้มเริ่มคงที่
• ประเทศไทย การระบาดของโรคมีแนวโน้มคงที่ ทั้งกทม. ปริมณฑล และภูมิภาค
• สถานที่เสี่ยง : สถานประกอบการ โรงงาน ตลาด แคมป์ก่อสร้าง ในบ้าน สถานที่ทำงาน สถานที่คนรวมกลุ่มกัน(งานประเพณี) เรือประมง
• ประวัติเสี่ยง : ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย การมีกิจกรรมร่วมกัน และการเดินทางไปสถานที่ชุมชน
• ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนเริ่มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม 608 (ผู้สูงอายุ 60 ปี กลุ่มโรคเรื้อรัง 7 โรค และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป) ตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด


163021896656


163021895746


163021894866

163021893815
163021916733

163021915951


163021915194163021379336


จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 28 ส.ค. 2564)
รวม 30,679,289 โดส ใน 77 จังหวัด

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 28 สิงหาคม 2564
ยอดฉีดทั่วประเทศ 258,782 โดส
เข็มที่ 1 : 189,377 ราย
เข็มที่ 2 : 66,517 ราย
เข็มที่ 3 : 2,888 ราย
--
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 22,807,078 ราย
(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด)
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 7,287,885 ราย
(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์)
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 584,326 ราย

163021371495

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
ผู้ป่วยรายใหม่ 16,536 ราย
หายป่วยแล้ว 957,820 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,145,228 ราย
เสียชีวิตสะสม 11,049 ราย
--
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
หายป่วยแล้ว 985,246 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,174,091 ราย
เสียชีวิตสะสม 11,143 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 28 สิงหาคม 2564
มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 30,679,289 โดส
--
วันที่ 28 สิงหาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 189,377 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 66,517 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 2,888 ราย

163021220562

Timeline เป้าหมายฉีดวัคซีน และ มาตรการควบคุมโรค
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ เปิดประเทศอย่างปลอดภัย