จองวัคซีนไฟเซอร์ เช็คเงื่อนไข จองอย่างไร ใครมีสิทธิบ้าง?

จองวัคซีนไฟเซอร์ เช็คเงื่อนไข จองอย่างไร ใครมีสิทธิบ้าง?

จองฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เช็คด่วน ใครเข้าข่ายได้สิทธิ์บ้าง โรงพยาบาลไหนที่เปิดให้ฉีด จองอย่างไร ต้องใช้อะไรยินยันตัวตนบ้าง?

จองฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ได้รับการช่วยเหลือจากทางสหรัฐอเมริกา เช็คเงื่อนไข “ใครเข้าข่ายได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนตัวนี้บ้าง โรงพยาบาลไหนเปิดให้ทำการฉีด จองอย่างไร ต้องใช้อะไรยืนยันตนบ้าง?”

จากที่กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ได้รวบรวม มีด้วยกัน 8 โรงพยาบาล-สถานที่ ที่เปิดให้จองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ยี่ห้อ ไฟเซอร์ (Pfizer) ดังนี้

จุดฉีดไฟเซอร์ในกรุงเทพฯ มีด้วยกัน 3 ที่ ดังนี้

1.คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล (จ.กรุงเทพฯ)

2.โรงพยาบาลศิริราช (จ.กรุงเทพฯ)

3.โรงพยาบาลเลิดสิน (จ.กรุงเทพฯ)

จุดฉีดไฟเซอร์ในจังหวัดอื่นๆ อีก 5 ที่ ดังนี้

1.จุดฉีดจังหวัดนนทบุรี ของ “นนท์พร้อม” (จ.นนทบุรี)

2.โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ (จ.สมุทรปราการ) 

3.โรงพยาบาลกระทุ่มแบน (จ.สมุทรสาคร)

4.โรงพยาบาลปทุมธานี  (จ.ปทุมธานี)

5.โรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา (จ.สงขลา)

แต่ละโรงพยาบาล-สถานที่ให้บริการฉีด มีเงื่อนไข การลงทะเบียน ระยะเวลาการเปิดให้ฉีดอย่างไร อ่านเพิ่มเติมได้ข้างล่างตามสถานพยาบาลที่ท่านมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล (จ.กรุงเทพฯ)

การลงทะเบียน

-วันที่ 20-25 สิงหาคม 2564 เวลา 16:00 น. หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน

-ลงทะเบียนที่กูเกิลฟอร์ม

-ส่งภาพถ่ายไปยังกูเกิลฟอร์ม

-ภาพถ่าย แนบข้อมูลดังนี้ เอกสารระบุตัวบุคคล เช่นบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง และเอกสารระบุความเจ็บป่วย เช่น ความพิการ โรคเรื้อรังตามเกณฑ์ที่กำหนด

ระยะเวลาที่เปิดให้ฉีด

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09:00-12:00 น. 

162997690971

เงื่อนไข

-สำหรับเด็กอายุ 12-18 ปี ที่เกิดในปี 2546-2552) ที่มีโรคเรื้อรังและอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ

-โรคอ้วน ที่มีดัชนีมวลกายมากกว่า 35 หรือ อายุ 12-13 (หนัก 70 กก. ขึ้นไป) อายุ 13-15 (หนัก 80 กก. ขึ้นไป) อายุ 15-18 (หนัก 90 กก. ขึ้นไป) หรือเด็กอ้วนที่มีภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น

-โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง หอบหืดที่มีอาการปานกลางถึงรุนแรง

-โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคลมชัก

-โรคไตวายเรื้อรัง

-โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ

-โรคเบาหวาน

-กลุ่มโรคพันธุกรรม รวมทั้งอาการดาวน์ ภาวะบกพร่องทางประสาทรุนแรง เด็กที่มีพัฒนาการช้า

-การฉีดสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ส่งเอกสารครบถ้วนตามเงื่อนไขและได้รับ SMS ยืนยันจากโรงพยาบาลเท่านั้น พร้อมทั้งลงทะเบียนเข้ารับการฉีดผ่านระบบด้วย

สถานที่ฉีด 

อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 6 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 681 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ/ แผนที่การเดินทาง

ติดต่อเพิ่มเติม

02-244-3000 หรือ [email protected]

  • โรงพยาบาลศิริราช (จ.กรุงเทพฯ)

ระยะเวลาลงทะเบียน

วันที่ 26-28 สิงหาคม 2564 

ระยะเวลาที่เปิดให้ฉีด

วันที่ 26-29 สิงหาคม 2564 เวลา 09:00-15:00 น.

162997692455

เงื่อนไข

-จองเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ผ่านแอพฯ ศิริราชคอนเน็คเท่านั้น “Siriraj Connect”

-สตรีมีตั้งครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป (โดยสตรีมีครรภ์เข้าฉีดไฟเซอร์และแอสตร้าเซนเนก้าจำกัดที่วัคซีนต่อยี่ห้อ วันละ 50 คนเท่านั้น) โดยสตรีมีครรภ์สามารถขอรับคูปองหรือใบนัดฉีดวัคซีนได้ที่ หน่วยฝากครรภ์ ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 3 ห้อง 300 ตั้งแต่วันที่ 23-27 สิงหาคม 2564

-ผู้ป่วยเด็กอายุ 12-18 ปี ที่มีกลุ่มโรคเสี่ยง

-ผู้ประสงค์ที่จะฉีดไฟเซอร์ต้องนำหลักฐานยืนยันการตั้งครรภ์และกลุ่มโรคเสี่ยงมาให้ตรวจสอบด้วย

สถานที่ฉีด

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ/ แผนที่การเดินทาง

ติดต่อเพิ่มเติม

02-419-7000

  • โรงพยาบาลเลิดสิน (จ.กรุงเทพฯ)

ระยะเวลาลงทะเบียน

วันที่ 23-27 สิงหาคม 2564 และต้องลงทะเบียนในกูเกิลฟอร์มนี้

ระยะเวลาที่เปิดให้ฉีด

วันที่ 30-31 สิงหาคม 2564 

162997693715

เงื่อนไข

-ต้องเป็นผู้ที่มี “สัญชาติไทย” ไม่เคยได้รับวัคซีนใดมาก่อน และมีเกณฑ์ดังต่อไปนี้

-หญิงตั้งครรภ์ ที่อายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป (มีเอกสารรับรองการตั้งครรภ์)

-ผู้ที่มีอายุ 12-18 ปี ที่มีโรคในกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง เช่น โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคไตเรื้อรัง โรคอ้วน โรคทางพันธุกรรม และโรคมะเร็งทุกชนิด

-ผู้ที่มีโรคเรื้อรังตั้งแสดงหลักฐานถึงโรคประจำตัว

สถานที่ฉีด

ทำการฉีดที่โรงแรม ทริปเปิ้ลทู สีลม ซอย 18/ แผนที่การเดินทาง (ไม่ได้ทำการฉีดที่โรงพยาบาลเลิดสิน)

ติดต่อเพิ่มเติม

02-353-9800, 02-3539621 เวลา 08:00-16:00 น. เว้นวันหยุดราชการ

  • จุดฉีดของ “นนท์พร้อม” (จ.นนทบุรี)

ระยะเวลาลงทะเบียน

วันที่ 21-27 สิงหาคม 2564 ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ (ขยายเวลาจากเดิมแล้ว)

162997695428

เงื่อนไข

-กลุ่มเป้าหมายได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่มีทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนอยู่ในจังหวัดนนทบุรี และยังไม่เคยได้รับวัคซีนใดมาก่อน ต่อไปนี้

-ผู้ที่ประสงค์ฉีดไฟเซอร์ต้องเป็นประชาชนกลุ่มเสี่ยง มีทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน อยู่ในจังหวักนนทบุรี และยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน

-เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 15 สิงหาคม 2504)

-หญิงที่มีการตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป (นำเอกสารการตั้งครรภ์มายืนยัน)

-มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มเสียง

-โรคอ้วน ที่มีดัชนีมวลกายมากกว่า 35 หรือ อายุ 12-13 (หนัก 70 กก. ขึ้นไป) อายุ 13-15 (หนัก 80 กก. ขึ้นไป) อายุ 15-18 (หนัก 90 กก. ขึ้นไป) หรือเด็กอ้วนที่มีภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับ

-โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง หอบหืดที่มีอาการปานกลางถึงรุนแรง

-โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคลมชัก

-โรคไตวายเรื้อรัง

-โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ

-โรคเบาหวาน

-กลุ่มโรคพันธุกรรม รวมทั้งอาการดาวน์ ภาวะบกพร่องทางประสาทรุนแรง เด็กที่มีพัฒนาการช้า

-ต้องนำหลักฐานมาแสดงเพื่อยืนยันสถานะกลุ่มคนที่มีคุณสมบัติได้รับการฉีดไฟเซอร์

สถานที่ฉีดและวันที่ให้บริการฉีด

-จุดฉีดวัคซีน Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต/ แผนที่การเดินทาง (วันที่ 25 และ 30 สิงหาคม จำนวนวันละ 9,000 คน)

-จุดฉีดวัคซีน MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน/ แผนที่การเดินทาง (วันที่ 28 และ 29 สิงหาคม จำนวนวันละ 9,000 คน)

ติดต่อเพิ่มเติม

ศูนย์สื่อสารความเสี่ยงโควิด 061-394-5402, 061-172-2534, 061-174-2260, 061-394- 5403

  • โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ (จ.สมุทรปราการ) 

ระยะเวลาที่เปิดให้ฉีด

วันที่ 25 26 และ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 08:00 น. วันละ 1,200 คน เท่านั้น

162997745031

เงื่อนไข

-การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ จะเป็นการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนใดมาก่อนเท่านั้น

-ต้องเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการเท่านั้น

-ต้องเป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (ที่เกิดก่อน 25 สิงหาคม 2504)

-เป็นหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

-เด็กอายุ 12-18 ปี (ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรคเท่านั้น)

-ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค

-โรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อนังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสมอง และโรคอ้วน (เด็กอายุ 12-13 น้ำหนัก 70 กก.ขึ้นไป, อายุ 14-15 น้ำหนัก 80 กก.ขึ้นไป, และอายุ 16-18 น้ำหนัก 90 กก.ขึ้นไป)

-ต้องแสดงหลักฐาน บัตรนัด สมุดประจำตัว สมุดฝากครรภ์ ยารักษา ด้วย

สถานที่ฉีด

โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ จ.สมุทรปราการ 172 หมู่ 3 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ/ แผนที่การเดินทาง

ติดต่อเพิ่มเติม

02-425-6407, 02-425-9841, 02-425-9820, 02-425-9766, 02-425-0110

  • โรงพยาบาลกระทุ่มแบน (จ.สมุทรสาคร)

การเข้ารับการฉีดวัคซีน

สามารถเดินทางมาฉีดแบบ วอร์ก-อิน (Walk-in) ได้ที่จุดบริการชั้น G อาคารชั้น 10 ในช่วงวันที่ 26-27 และ 29 สิงหาคม 2564 เท่านั้น

162997746425

เงื่อนไข

-ผู้ที่ประสงค์จะฉีดต้องเป็นคนไทยที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีน มีที่อยู่ตามบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้านในอำเภอกระทุ่มแบน

-เป็นเด็กอายุ 12-18 ปี (ที่เกิดในช่วง 26 สิงหาคม 2546 - 26 สิงหาคม 2552) ซึ่งต้องมีโรคประจำตัวดังต่อไปนี้ โรคหลอดเลือดและหัวใจ โรคมะเร็ง โรคไตเรื้อรัง โรคเบาหวาน โรคหอบหืดที่ใช้ยาพ่นเพราะเรื้อรัง โรคบกพร่องทางระบบประสาทและสมอง พัฒนาการล่าช้า โรคอ้วน โดยอายุ 12-14 ปี น้ำหนัก 70 กก. ขึ้นไป และอายุ 15-18 ปี น้ำหนัก 80 กก. ขึ้นไป

-ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

-หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

-ต้องนำบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สมุดฝากครรภ์ ใบรับรองแพทย์ บัตรผู้พิการ หรือยาที่ใช้ประจำ มาเพื่อยินยันเป็นหลักฐานด้วย

สถานที่ฉีด

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน  ศูนย์มิตรภาพ รพ.กระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร/ แผนที่การเดินทาง

ติดต่อเพิ่มเติม

034-844430 ต่อ 2227-8 ,061-7878585 หรือ [email protected]

  • โรงพยาบาลปทุมธานี  (จ.ปทุมธานี)

การลงทะเบียน

ให้โทรติดต่อนัดหมายกับทางโรงพยาบาลรัฐที่ใกล้บ้านคุณในจังหวัดปทุมธานี เพื่อทำการลงทะเบียน

ระยะเวลาที่เปิดให้ฉีด

ทุกวันทำการตั้งแต่วันที่ 16-20 สิงหาคม เวลา 13:00-15:00 น.

162997748071

เงื่อนไข

-ต้องเป็นผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

-เป็นหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป (โดยต้องแสดวงเอกสารยืนยันอายุครรภ์)

-เปิดให้ฉัดวัคซีนไฟเซอร์ได้ วันละ 300 คนเท่านั้น (รับจำนวนจำกัด)

สถานที่ฉีด

โรงพยาบาลปทุมธานี เลขที่ 7 ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000/ แผนที่การเดินทาง 

ติดต่อเพิ่มเติม

02-598-8888

  • โรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา (จ.สงขลา)

การลงทะเบียน

ให้ติดต่อลงทะเบียนกับทางโรงพยาบาลใกล้บ้านในจังหวัดสงขลา

162997749163

เงื่อนไข

-จังหวัดสงขลาให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปี ขึ้นไป กลุ่มผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ ขึ้นไป และกลุ่มเสี่ยงเรื้อรังในเด็กอายุ 12-18 ปี โดยลงทะเบียนในหมอพร้อม หรือสงขลาวัคซีนแล้ว จะได้รับการฉีดวัคซีนตามคิว สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน

-ต้องเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็น “กลุ่มเสี่ยง” ดังนี้

1.กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

2.กลุ่มผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค

3.กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ที่อายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

4.กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังในเด็กอายุ 12-18 ปี ตามเกณฑ์ ดังนี้

-โรคอ้วน ที่มีดัชนีมวลกายมากกว่า 35 หรือ อายุ 12-13 (หนัก 70 กก. ขึ้นไป) อายุ 13-15 (หนัก 80 กก. ขึ้นไป) อายุ 15-18 (หนัก 90 กก. ขึ้นไป) หรือเด็กอ้วนที่มีภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับ

-โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง หอบหืดที่มีอาการปานกลางถึงรุนแรง

-โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคลมชัก

-โรคไตวายเรื้อรัง

-โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ

-โรคเบาหวาน

-กลุ่มโรคพันธุกรรม รวมทั้งอาการดาวน์ ภาวะบกพร่องทางประสาทรุนแรง เด็กที่มีพัฒนาการช้า

สถานที่ฉีด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 161/1 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา/ แผนที่การเดินทาง

ติดต่อเพิ่มเติม

061-1739042 093-576-6411