'โควิด' ปัจจัยคนไทยแห่เชื่อโชคลาง

'โควิด' ปัจจัยคนไทยแห่เชื่อโชคลาง

ผลสำรวจ "โควิด" ปัจจัยคนไทยแห่เชื่อโชคลาง

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ ซีเอ็มเอ็มยู นำเสนอข้อมูลงานวิจัย “Marketing in the Uncertain World การตลาดของคนอยู่เป็น” ระบุโรคระบาดโควิด-19 และผลกระทบที่ตามมาทั้งทางเศรษฐกิจ สาธารณสุขและสังคม เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้คนไทยเกิดความกังวลและรู้สึกถึงความไม่แน่นอน นำมาสู่วิธีจัดการกับความรู้สึกนั้น

โดยพบว่าคนไทยหันหน้าพึ่งความเชื่อในเรื่องโชคลางมากขึ้นผ่านทางโซเชียลมีเดียเป็นส่วนใหญ่ พร้อมกันนี้ข้อมูลยังพบว่า อินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการรับรู้และวิถีการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก

จากปรากฏการณ์ดังกล่าว ทีมวิจัยการตลาดซีเอ็มเอ็มยูจึงออกแบบ “กลยุทธ์เซอเทิ่น” (Certain Strategy) กลยุทธ์ทางการตลาดที่จะช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถอยู่รอดในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนนี้ (FB/MarketingInTheUncertainWorld)

ยกตัวอย่างเช่น การมีกระบอกเสียงหรืออินฟลูเอนเซอร์คอยรีวิวหรือแนะนำก็จะช่วยทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้ง่ายขึ้น, การผันตัวเองให้เป็นไมโครอินฟลูเอนเซอร์ ก็นับเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยสื่อสารไปยังลูกค้ากลุ่มนิชมาร์เก็ต, การใช้ความเชื่อเข้ามาเป็นตัวช่วยในการทำการตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เช่น ธุรกิจการทำศัลยกรรมในการให้คำปรึกษาการทำแบบเสริมดวง เสริมโหงวเฮ้งรับทรัพย์เพิ่ม เป็นต้น

162986211769