อัพเดทยอดฉีด 'วัคซีนโควิด' กทม.ครบ 2 เข็มใกล้แตะ 1.5 ล้านคน

อัพเดทยอดฉีด 'วัคซีนโควิด' กทม.ครบ 2 เข็มใกล้แตะ 1.5 ล้านคน

กทม.อัพเดทยอดฉีด "วัคซีนโควิด" ครบ 2 เข็มใกล้แตะ 1.5 ล้านคน ขยับเป้า 70 % เหลืออีก 3.8 ล้านราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยข้อมูลความคืบหน้าผลการดำเนินการให้บริการ "วัคซีนโควิด" ในพื้นที่กรุงเทพฯ ข้อมูลของวันที่ 24 .. เวลา 08.00 .ใน 6 กลุ่มเสี่ยงเพิ่มขึ้น 68,509 โดส สะสม 8,133,941 โดส แบ่งเป็นดังนี้

1.กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ฉีดวัคซีน 2,428 โดส สะสม 544,808 โดส

2.กลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีน 3,833 โดส สะสม 1,055,269 โดส

3.กลุ่มเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย ฉีดวัคซีน 651 โดส สะสม 249,332 โดส

4.หญิงตั้งครรภ์ ฉีดวีคซีน 684 โคส สะสม 4,800 โดส

5.กลุ่มบุคคลที่มีโรคประจำตัว ฉีดวัคซีน 7,998 โดส สะสม 811,228 โดส

6.กลุ่มประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ฉีดวัคซีน 52,915 โดส สะสม 5,468,484 โดส

162977314846

นอกจากนี้ สำนักการแพทย์ ได้สรุปยอดจำนวนผู้ที่ได้รับ "วัคซีนโควิด" รายวัน แบ่งเป็นดังนี้

เข็มที่ 1 เพิ่มเติมอยู่ที่ 39,915 ราย สะสมอยู่ที่ 6,498,619 ราย

เข็มที่ 2 เพิ่มเติมอยู่ที่ 26,113 ราย ครบ 2 เข็ม สะสมอยู่ที่ 1,493,292 ราย

เข็มที่ 3 เพิ่มเติมอยู่ที่ 2,481 ราย สะสมอยู่ที่ 142,030 ราย

162977316354

ผู้สื่อข่าว "กรุงเทพธุรกิจ" รายงานว่า สำหรับข้อมูลตัวเลขการฉีด "วัคซีนโควิด" ให้ครบ 2 เข็มจากข้อมูลสะสมที่ 1,493,292 รายนั้น กทม.มีเป้าหมายจะเร่งฉีดให้ได้ 70 % ตามทะเบียนราษฎร์ผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปจากจำนวน 7,699,174 คน เพื่อให้เกิดภูมิต้านทานหมู่ต้องอยู่ที่ 5,389,421 คน ทำให้ยังมียอดห่างจากเป้าหมาย 70 % อยูที่ 3,896,129 คน