นาทีทองตุนแลนด์แบงก์หาดใหญ่อานิสงส์โควิด!แห่ขายที่ดินรับดีมานด์

นาทีทองตุนแลนด์แบงก์หาดใหญ่อานิสงส์โควิด!แห่ขายที่ดินรับดีมานด์

สถานการณ์โควิดเป็นทั้งวิกฤติและโอกาส หลายภาคส่วนได้อานิสงส์อยู่ไม่น้อยทั้งในเชิงการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ของบรรดาลูกหลานเจ้าของที่ดินนำแลนด์แบงก์ออกพัฒนาโครงการ หรือเจ้าของที่ดินบางรายใจอ่อนยอมตัดขายให้ผู้ประกอบการอสังหาฯ เพื่อตัดปัญหาภาษีที่ดิน

ศุภชัย รุจิเรืองโรจน์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา ยังมีทิศทางที่ดีแม้จะมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่รอบแรกถึงระลอกใหม่ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะบ้านระดับราคาเฉลี่ย 3 ล้านบาทต่อยูนิต ยังคงมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้เนื่องจากสงขลามีธุรกิจหลากหลาย ทั้งการส่งออก แปรรูปไม้ยางพารา แปรรูปอาหารทะเล ถุงมือยาง ธุรกิจการศึกษาโรงพยาบาล ต่างจาก “ภูเก็ต” ที่รายได้หลักมาจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เมื่อภาคการท่องเที่ยวประสบปัญหาจึงส่งผลกระทบรุนแรง

“ถ้าเปรียบเป็นเครื่องยนต์ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสงขลาเวลานี้มีเครื่องเดียวที่ดับ คือ ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ขณะที่เครื่องยนต์อื่นยังขับเคลื่อนต่อไปได้ รวมถึงราคาพืชผลทางการเกษตรแม้จะลดลงบ้างแต่ยังพอไปได้ ส่งผลให้กำลังซื้อธุรกิจอสังหาฯในหาดใหญ่ และสงขลายังดีเมื่อเทียบกับอีกหลาย ๆ จังหวัดโดยเฉพาะตลาดแนวราบได้รับความสนใจสูง”

แม้ว่าการแพร่ระบาดของโควิดในปัจจุบันส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง โดยเฉพาะกรุงเทพฯ แต่สำหรับอสังหาฯ จังหวัดสงขลา กลับได้อานิสงส์จากสถานกาณ์โรคระบาดครั้งนี้ เนื่องจากเจ้าของที่ดิน เริ่มนำที่ดินออกมาพัฒนาโครงการ โดยเฉพาะบรรดารุ่นลูกและหลาน หรือเจนเนอเรชั่นใหม่ ที่ยังไม่มีงานประจำ! มองโอกาสพัฒนาโครงการขายเริ่มต้น 8-10 ยูนิต ขยายเพิ่ม 20-30 จนถึง 50 ยูนิต เรียกว่า มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ

ส่วนใหญ่อยู่ในเขตรอบนอก ขนาด 8 ยูนิตลงมา มีการลงทุนมาอย่างต่อเนื่อง สร้างเอง ขายเอง ยังสามารถขายได้ เพราะที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยสำคัญ ตลาดยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันเจ้าของที่บางส่วนยอมที่ขายที่ในราคาเดิมหรืออาจปรับลดลงเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองจากเดิมที่ไม่ยอมขาย

“เจ้าของที่ไม่ต้องการมีภาระภาษีที่ดิน ดอกเบี้ย ต้องการเงินสดไว้ในมือมากกว่า เวลานี้เหมือนเป็นนาทีทองสำหรับคนที่ต้องการซื้อที่ดินในหาดใหญ่ สงขลา เพราะเจ้าของที่หลายรายเริ่มยอมขายซึ่งราคาไม่ได้ลดลงมาก แต่ไม่ได้ตั้งโอเวอร์เหมือนสมัยก่อนจนซื้อไม่ได้ ล่าสุดที่ดินในเขตเทศบาลขนาด 1 ไร่ ราคาขายราว 40-50 ล้านบาทเป็นราคาปกติ”

ศุภชัย กล่าวต่อว่า แนวโน้มของธุรกิจอสังหาฯ หาดใหญ่และสงขลาในปีนี้ คาดว่าจะดีกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งเกิดภาวะช็อก!! ชะลอการเปิดตัวโครงการใหม่แล้วหันเร่งระบายสต็อก แต่ปีนี้ผู้ประกอบการปรับตัวด้วยการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาโครงการต่อเนื่อง เริ่มซื้อที่ดิน ปรับพื้นที่เตรียมเปิดตัวโครงการใหม่ทั้งนี้เนื่องจากผลจากการสำรวจพบว่า กลุ่มที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยยังคงมีกำลังซื้อที่ยังมีอยู่

“กลุ่มลูกค้าอสังหาฯ หาดใหญ่-สงขลา ไม่ได้มีเฉพาะคนในพื้นที่เท่านั้น แต่มีลูกค้าจากจังหวัดใกล้เคียงจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส ที่ยังมีอยู่แม้ว่าชะลอลงบ้างแต่ก็ยังมีอยู่ รวมถึงลูกค้าที่เป็นกลุ่มที่มีรายได้ประจำอย่างข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ อาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับผลกระทบในแง่รายได้ รวมทั้งกลุ่มที่ขายสินค้าออนไลน์”

ในส่วนของตลาดคอนโดมิเนียม ทำเลหลักอยู่ที่หาดใหญ่เพราะที่ดินมีราคาแพงไม่เหมาะที่ทำโครงการแนวราบปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่เข้ามาลงทุนจำนวน 3 รายใหญ่ ได้แก่ กลุ่มเซ็นทรัล แสนสิริ และ พลัส ที่เป็นผู้ประกอบการอสังหาฯในพื้นที่ รวมทั้ง 3 ราย มีจำนวนกว่า 2,000 ยูนิต

จะเห็นว่า ธุรกิจอสังหาฯ หาดใหญ่-สงขลา เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ ยังมีความได้เปรียบในแง่ของกำลังซื้อ รวมถึงความแข็งแรงของผู้ประกอบการอสังหาฯ ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่

หากสถานการณ์โควิดคลี่คลายจะสามารถฟื้นตัวได้เร็วกว่าจังหวัดอื่นล่วงหน้า 6 เดือน